Поља истраживања

Међународни односи; међународна безбедност; спољна политика

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер, 2018.

Марко Мандић је рођен 1995. године у Београду. Након завршене Четврте гимназије у Београду 2014. године уписао је основне академске студије међународне политике на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На модулу Европске интеграције дипломирао је 2018. године са просечном оценом 9,50. Исте године уписао је мастер академске међународне студије на модулу Међународна безбедност. Звање мастер политиколога за међународне послове са просечном оценом 9,75 стекао је одбраном мастер рада под називом „Амерички интервенционизам у време администрација председника Роналда Регана: студија случаја, Никарагва“ под менторством проф. Драгана Симића 2019. године. Од октобра исте године студент је докторских академских међународних и европских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду и тренутно, након положених предвиђених испита, ради на докторској дисертацији “Стратегије националне безбедности Црне Горе од 2006. до 2020. године” под менторством проф. др Драгана Симића.

Новембра 2019. изабран је у звање истраживача приправника, а у новембру 2022. године у звање истраживача сарадника. У току досадашњег научног рада објавио је више рецензираних научних радова у међународим и домаћим часописима и тематским зборницима и истакао се у организацији и раду на различитим научним семинарима и конференцијама.

Ужа област академског интересовања Марка Мандића су међународни односи, спољнополитичка анализа, студије безбедности, стратешке студије и савремени балкански односи.

Чланство у професионалним организацијама

  • International Studies Association (ISA)

Стипендије, грантови

Стипендија Мисије ОЕБС-а у Србији за студенте докторских студија

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content