Публикације

Поља истраживања

Блиски исток, Иран, муслиманске мањине, мултикултурализам, двојезично образовање

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2023.

Марко Јовановић рођен је 1991. године у Београду. Основне академске студије је уписао 2009. године на Филолошком факултету (Група за арапски језик, књижевност и културу) Универзитета у Београду. Након окончаних основних студија на истом Факултету је 2013. уписао и мастер академске студије. 

Докторске академске студије на матичном факултету завршио је 2023. године са просечном оценом 10,00 одбранивши докторску дисертацију под називом „Ставови о двојезичности у образовању у мањинским срединама у Републици Србији”. Истовремено са докторским студијама похађао је и мастер студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (модул: Међународна политика) које је окончао 2017. 

Такође, 2015. године је уписао и докторске академске студије на Факултету за иранологију на Универзитету Шахид Бахешти у Техерану. 

Од октобра 2018. године је запослен у Институту друштвених наука, најпре као истраживач-приправник, а од септембра 2021. године и као истраживач сарадник. У Институту је активно учествовао у реализацији бројних међународних и националних научно-истраживачких пројеката, укључујући и три пројекта на којима је био руководилац. 

Свој рад презентовао је на научним конференцијама на престижним светским универзитетима као што су: Универзитет Кембриџ, Универзитет Харвард, Универзитет у Чикагу, Универзитет у Единбургу, Универзитет Сент Ендруз, Универзитет у Бону итд. 

Најважније публикације 

Унесите појам претраге
Skip to content