Ксенија Марковић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Докторат, 2022, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Поља истраживања

Мултикултурализам и међуетнички односи; права и положај националних мањина и политика интеграције; јавне политике и друштвени развој

Садашња истраживања

Анализа програма странака националних мањина на региону Западног Балкана (посебан осврт на ставове странака према начелима интеграције); утицај природних катастрофа на демографску/етничку структуру становништва (студија случаја Висок, Стара Планина)

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат 2022, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

Ксенија Марковић рођена је 1986. године у Земуну, завршила је гимназију у Зрењанину. Дипломирала је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду. Завршила је мастер студије на истом факултету, смер политикологија 2013. године; завршни рад на тему: „Учешће националних мањина у законодавној и извршној власти: студија случаја Србија, Хрватска и Словенија“. Докторску дисертацију на тему „Утицај политичких странака на процес друштвене и политичке интеграције националних мањина у Републици Србији (2000–2016)“ одбранила је 2022. године.

Током студија Ксенија Марковић радила је као истраживач сарадник у Центру за еколошку политику при Факултету политичких наука (2011–2012). У Форуму за етничке односе радила је као пројектни менаџер и истраживач (2013–2016) где је стекла искуство у теренском истраживању и вођењу пројеката. Активно је учествовала у неколико истраживања на тему положаја националних мањина у Србији, статуса националних савета националних мањина и положаја српске заједнице на северу Косова.

Од јуна 2016. ради у Институту друштвених наука. Учествовала је на међународним и националним конференцијама које су посвећене мултикултурализму, правима и положају националних мањина у постконфлитним подручјима, са којих има неколико значајних реферата публикованих у различитим зборницима.

У Центру за политиколошка истраживања и јавно мњење учествовала је у спровођењу неколико емпиријских истраживања од којих су најзначајнија: „Социјални односи између етничких заједница у Србији“ (2020), „Јавно мњење Србије између ЕУ и Русије“ (2018), „Популизам – узроци и последице“ (2017). Била је ангажована и оквиру пројекта HORIZONT 2020, конкретно Western Balkan Cooperation ESS, 2020–2021.

Поред тога што је учествовала на различитим конференцијама, одржала је и неколико предавања на тему политика интеграција и положаја националних мањина. Чланица је Академске мреже за сарадњу у Југоисточној Европи. Течно говори енглески језик.

Педагошки рад

  • Предавачица на програму „EU policy towards Western Balkans with emphasis on regional cooperation, based on reconciliation – results and challenges“ (ANETREC projekat, ERASMUS+, 2022)
  • Предавачица на студентској летњој школи „Летња школа мањинских права“ (Пореч, Хрватска, 2022)
  • Предавачица на различитим семинарима политичке едукције у оквиру програма које је организовала Фондација Фридрих Еберт

Најважније публикације

Линкови ка мултимедији

Унесите појам претраге
Skip to content