Јованка Матић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Доктор политичких наука, Универзитет у Београду, 2006.
M.A. in communications, Simon Fraser University, Vancouver, Canada, 1985.
Дипломирани политиколог, Универзитет у Београду, 1978.

Интересовања:

  • теорија медија и комуникације
  • медијски систем Србије
  • политичка и изборна комуникација

Један је од зачетника медијских студија у Србији које користе теоријско наслеђе критичких културолошких студија и емпријских истраживања улоге медија у политичком животу Србије, посебно у изборном процесу. Ауторка је првих систематских истраживања изборне комуникације која комбинују политиколошке студије избора са медијским студијама презентације изборне кампање.

Објавила је више од 70 научних радова, од којих се већина ослања на самостална и оригинална емпиријска истраживања, уз коришћење методе квантитативно-квалитативне анализе садржаја. Њене медијске студије анализирају стратегије медијске репрезентације великог броја тема, као што су политички живот у Србији, реформа сектора безбедности, односи Србије и Европске Уније, проблем Косова, људска права, националне мањине, итд.

Новији радови баве се анализом развоја медијског система Србије, медијске политике и регулативе, посебно у погледу функционисања јавног сервиса, и политичке економије медија. Руководила је бројним истраживачким пројектима, учестовала на међународним и домаћим научним скуповима и има дугогодишње искуство у високошколској настави и стручном педагошком раду.

Изабране публикације:

  • Сервис грађана или сервис власти: Плурализам мишљења у информативном програму јавног ТВ сервиса у Србији, Добар наслов, Београд, 2014.
  • Serbia, Media Integrity Matters: Reclaiming Public Service Values in Media and Journalism, Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies, Ljubljana, 2014.
  • Медијске слободе Србије у европском огледалу, АНЕМ, Београд, 2012.
  • Телевизија против бирача: Телевизијска презентација кампања за парламентарне изборе у Србији 1990-2000, Добaр наслов, Београд, 2007.
Унесите појам претраге
Skip to content