Поља истраживања

Филозофска и социокултурна антропологија; аксиологија у контексту глобалних промена  и преображаја идентитета; епистемологија; филозофија науке

Садашња истраживања

Филозофија егзистенцијализма; антропологија идентитета; екологија свести

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2010.

Докторирала је филозофску антропологију 2010., године на Интердисциплинарној катедри за Антропологију Филозофскоg факултетa Универзитета у Београду с темом „Глобални процеси и преображај идентитета: антрополошки аспекти“ (ментор проф. Милан Вукомановић).

Магистрирала је филозофску антропологију 2006., године на Интердисциплинарној катедри за Антропологију Филозофскоg факултетa Универзитета у Београду с темом „Промене и вредности и друштвене промене (с освртом на распад југословенског друштва)“ (ментор проф. Загорка Голубовић)

Дипломирала је филозофију 1989, године на Филозофском факултету Универзитета у Београду са темом „Неки филозофски проблеми савремене науке“ (ментор проф. Станиша Новаковић).

Чланство у професионалним организацијама

  • Српско филозофско друштво

Педагошки рад

  • 2015–2021. предавач на докторским студијама Универзитета у Београду, у оквиру Интердисциплинарне катедре Историја и филозофија природних наука и технологије

Најважније публикације

  • Ђурић, Јелена (2022) О вези филозофије и науке Филозофија и наука (133–145), Зборник САНУ, САНУ, Филозофски факултет.
  • Đurić, Jelena (2021) The modern age and a sense of presence. Теорија, 64(2), 69–78
  • Ђурић, Јелена (2020) Људска природа и контекст напретка, Филозофска истраживања 40, 2, 2020: 215–231
  • Ђурић, Јелена (2016) Колективни идентитет у Србији данас, Српска политичка мисао, 2016 (3): 31–50)
  • Ђурић, Јелена (2012) Глобални процеси и преображај идентитета, Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију, Албатрос плус.
Унесите појам претраге
Skip to content