Ивана Домазет

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2010. година

Председница научног већа Института економских наука

Заменица председника Управног одбора Института економских наука

Чланица Управног одбора Института друштвених наука

Чланица Савета Београдске банкарске академије

Публикације

Образовање

 • 2010 – Доктор економских наука
 • 2001 – Магистар економских наука, Економски факултет Београд
 • 1997 – Дипломирани екомониста, Економски факултет Београд

Радно искуство

 • Институт за тржишна истраживања, Београд, 1998–2003.
 • Институт економских наука, Београд, од 2003. до данас

Чланство у професионалним организацијама

 • Научно друштво економиста Србије
 • Савез економиста Србије
 • Српско удружење за маркетинг

Област научноистраживачког рада

 • Унапређење конкурентности привреде
 • Стратегије развоја
 • Реструктурирање предузећа

Избор из библиографије објављених радова (референце)

 • Domazet I. Improving Competitiveness through National Branding, Ed: Snezhana Ilieva In: Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans, Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria, 2016, str. 62–82.
 • Домазет И. (2015) Национални бренд Србије као фактор унапређења конкурентности земље, у Стошић И. (прир.) Структурне промене у Србији : досадашњи резултати и перспективе, стр. 482–496.
 • Домазет И. и др. (2015) Предлог мера јавних политика у области спровођења структурних промена у Србији (Policy Paper), Институт економских наука, Београд, стр. 1–36.
 • Domazet I, Hanić H, Hanić A. (2015) Technology infrastructure CRM-KAM concept: the competitiveness factor of financial organizations, FBIM Transaction, 3, 2, pp 23–32.
 • Domazet I, Simeunović I. (2015) Company’s Fiduciary Responsibility for the Automobile Liability Insurance, Ekonomika preduzeća 63, 3-4, str. 196–204.
 • Vuković V, Domazet I. (2015) Kreditno tržište Srbije: posustajanje ili kolaps, Poslovna ekonomija 9, 1, str. 159–176.
 • Стошић И, Домазет И. (2014) Анализа конкурентности пословања и потенцијали раста привреде Србије у периоду свестке кризе, Теме 38, 2, стр. 491–506.
 • Domazet I, Simovic S. (2014) Creation of green jobs: Opportunity to reduce high unemployment in Western Balkans, In Toward Green Economy: Opportunities and Obstacles for Western Balkan Countries, Ed.: Radović Marković Mirjana et al,  Xlibris LLC,1663 Liberty Drive, Bloomington IN, U.S. str 82–100.
 • Domazet I, Filimonović D, Pantić O. (2014), Trade and EU accession: the case of Serbia, Ekonomika preduzeća 62, 3-4, str. 217–227.
 • Домазет И. (2013) Брендирање Србије, Трећи програм, бр. 157, стр 191–209.
 • Домазет И, Миливојевић С, Лазић М. (2013) Реформа пензионог система са аспекта интензивног старења становништва Србије, Пословна економија 12, 1, стр. 141–156.
 • Domazet I, Stošić I. (2013) Strengthening the competitiveness of Serbian economy and the corporate market restructuring, Economic Analysis 46, 3-4, str. 108–124.
 • Вуковић В, Домазет И. (2013) Проблематични кредити и системски ризик: компаративна анализа Србије и транзиционих земаља, Индустрија 41(4), стр 59–74.
 • Домазет И, Здравковић А, Никитовић В. (2012) Утицај демографског старења на одрживост јавних финансија у Србији, Становништво 50(1), стр. 19–44.
 • Домазет И. (2012) Маркетинг комуникације финансијских организација, Институт економских наука, Београд.
 • Domazet I, Hanić A. (2012) Promotion of Serbian National Image in the Light of EU Accession, u European integration process in Western Balkan countries, Paulino Teixeira et al. (prir.), Faculdade de Economia Universidade de Coimbra, str. 589–607.
 • Domazet I, Filimonović D. (2012) Working Potential of the Elders in Serbia and Proposal of Reactivation Models, u Domazet I, Zubović J, (ur.) New Challenges in changing Labour Markets, Institut ekonomskih nauka, Beograd, str. 133–152.
 • Domazet I, Stošić I, Zubović I. (2011) Strategic Management Concept and Market Restructuring as a Response to New Challenges of the World Financial Crisis, Management 61, str.79–88.
 • Domazet I. Hanić H, (2012) Strengthening Economic Subjects Internal Capacities: Marketing Management and CRM, Joao Sousa Andrade et al. (eds) Managing Structural Changes: Trends and Requirements, Faculdade de Economia Universidade de Coimbra, str. 44–60.
 • Domazet I. (2011) Improving the quality of human resources by implementation of internal marketing, u monografiji The Role of Markets and Human Capital in the Unstable Environment Andrei J, Cvijanović D, Zubović J. (prir.), Karta Graphic Publishing House, Rumunija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, str. 47–75.
Унесите појам претраге
Skip to content