Душан Јањић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Докторски рад „Одређење нације: Анализа ’конститутивних елемената’, дефиниција нације и покушај синтетичког одређења нације“, Правни факултет, Универзитет у Београду, Београд, 1987.
Магистарски рад „Марксово и Енгелсове поимање нације“, Правни факултет, Универзитет у Београду, Београд 1977.

Интересовањa:

  • Теорија етницитета и државе
  • Демократизација и људска безбедност
  • Управљање етничким сукобима и националне мањине

Аутор је више од 150 публикација (књиге, чланци, анализе, извештаји) попут Отворено питање нације, Београд, 1980; Речник националисте, Београд 1986 и 1988; Држава и нација, Загреб, 1988; Нација, шта је то?, Београд 1993; Србија између прошлости и будућности (српско и енглеско издање), Београд, 1995. и 1997; Eтнички сукоби у мултиетничком друштву, Норкопинг, 2002; Косово између сукоба и дијалога (српско и енглеско издање), 2003 и 2004; Записи из Србији, Београд, 2006, Огледи о Косову, Београд, 2007; Идеологија, политика и насиље, Београд, 2009. и 2010; Изазови нормализације, Београд, 2015.

Уредник часописа Гледишта, Марксистичка мисао; оснивач и главни уредник часописа Европа. Оснивач невладиних организација Форум за етничке односе, Европски покрет у Србији. Оснивач и председник политичке странке „Активна Србија“.

Унесите појам претраге
Skip to content