Драгомир Пантић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Публикације

(1942)

Пантић је био директор Института од 1989. до 2002. године. Био је и вршилац дужности Управника Центра за истраживање јавног мнења 1973. године и Управник Центра за политиколошка истраживања и јавно мнење од 1983. до 1988. и од 2005. до 2009. године. У Институту је радио четрдесет једну годину.

Члан је Руске академије друштвених наука од 1999. и редовни члан Међународног удружења за примењену психологију (IAAP). Био је члан Међународног удружења за политичке науке (IPSA) 1991. године.

Предавао је методологију друштвених истраживања на Вишој школи за социјални рад у Београду и психологију спорта на Спортској академији у Београду.

Одабрани радови:

  • Интересовања младих. Део 1, Природа интересовања, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, Институт друштвених наука, Београд, 1980.
  • Интересовања младих. Део 2, Резултати истраживања, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, Институт друштвених наука, Београд, 1981.
  • Вредносне оријентације младих у Србији, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, Београд, 1981.
  • Класична и световна религиозност, Институт друштвених наука, Београд, 1988.
  • Промене вредносних оријентација младих, Институт друштвених наука, Београд, 1990.
  • „Value Change in the Former Yugoslavia: A Review of Empirical Findings“, in Dаn Voich and Lee Stepina (eds.) Crоss-Cultural Analysis of Values and Political Economy Issuеs, Praeger, Santa Barbara, CA 1994.
  • „Voters’ Value Orientaitons“, in: Vladimir Goati (ed.) Challenges of Parliamentarism: The Case of Serbia in the Early Nineties, Institutе of Social Sciences, Belgrade, 1995.
  • „Value Orientations of the Electorate“, in Vladimir Goati (ed.) Elections to the Federal and Republican Parliament of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) 1990/1996, Sigma and WZB, Baden-Baden, 1998.
  • (са Зораном М. Павловићем) Јавно мњење: концепт и компаративна истраживања, Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, Београд, 2007.
Унесите појам претраге
Skip to content