Ђурђица Станковић

Година стицања највишег степена стручне спреме

мастер, 2020.

Поља истраживања

Међународни односи; регион Источне Азије с посебним фокусом на НР Кину; политичка економија; кружна економија; еколошка политика

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер, 2020.

Ђурђица Станковић (1995) рођена је у Лесковцу. Након завршене средње економске школе у Лесковцу, 2014. године уписала је основне студије међународне политике на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду. На модулу Европске интеграције дипломирала је 2018. године с просечном оценом 9,81. Исте године уписала је мастер студије политикологије, модул Еколошка политика. Звање мастер политиколошкиње с просечном оценом 10,00 стекла је обраном мастер рада под називом ,,Од деструктивне линеарне економије ка кружној економији” у септембру 2020. године. Од октобра 2021. студенткиња је докторских академских студија политикологије на Факултету политичких наука. У периоду од 2018. до новембра 2020. била је запослена у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције. Била је члан Посебне радне групе за кружну економију која је усвојила еx-анте Извештај о имплементацији кружне економије у Републици Србији. Од маја 2022. године запослена је у Институту друштвених наука.

Стипендије, грантови

  • Стипендисткиња Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
  • Стипендисткиња Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта
  • Стипендисткиња Града Лесковца

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content