Димитрије Продановић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Публикације

(1924–2013)

Председник Пословодног одбора Института од 1976. до 1980. године. Дипломирао је и докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Усавршавао се у Лондону и Бриселу. У Институту друштвених наука је радио дуже од 30 година (1958–1989) током којих је управљао Одељењем за политичке и правне науке од 1965. до 1970. године, а потом и Центром за правна и политиколошка истраживања од 1985. до 1989.

Одабрани радови:

  • Грађанин и јавне службе, Култура, Београд, 1960.
  • Избори за централна представничка тела: компаративна студија, Институт друштвених наука, Београд, 1968.
  • Односи између представничких тела друштвено-политичких заједница у Југославији, Институт друштвених наука, Београд, 1972.
  • Императивни и слободни мандат чланова представничких тела, Свјетлост, Сарајево,1979.
  • Централни извршни органи у скупштинском систему Швајцарске конфедерације и европских социјалистичких земаља, Институт друштвених наука, Београд, 1982.
Унесите појам претраге
Skip to content