Поља истраживања

Политичке партије; демократска транзиција; етнички односи, национализам

Садашња истраживања

Парламентаризам; жене и политика (родно инклузивне политике)

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат 2009.

Дијана Вукомановић дипломирала је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 1989. године, магистрирала на Централноевропском Универзитету у Будимпешти 1995. године и докторирала на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду 2009. године.

Њена професионална каријера усмерена је на научноистраживачки рад у оквиру Института друштвених наука у Београду, (од 1992. до 2000. године и од 2020. до данас), као и у Институту за политичке студије у Београду (од 2000. до 2012).

Објавила је око четрдесет научноистраживачких радова у домаћим и иностраним научним публикацијама, на српском и енглеском језику, посвећених  политичким партијама, демократској транзицији, национализму, етничким конфликтима, политичкој култури, грађанској партиципацији, парламентаризму и др. Била је ангажована на бројним научноистраживачким пројектима и емпиријским истраживањима јавног мњења у оквиру научно-истраживачких организација.

Паралелно с научноистраживачким радом, Дијана Вукомановић била је активна и у раду домаћих и иностраних организација цивилног друштва (Форум за етничке односе, Европски покрет у Србији, Oxfam, Центар за демократску културу и др.) на пројектима посвећеним развоју демократије, мултикултурализма, локалне самоуправе, одрживог развоја, итд.

Између 2012. и 2020. била је народна посланица у Народној скупштини Републике Србије. Била је председница Сталне делегације Народне скупштине Републике Србије у Парламентарној скупштини ОЕБС-а и чланица скупштинских одбора, Одбора за европске интеграције, Одбора за спољну политику, Одбора за образовање и науку, Одбора за дијаспору, итд. Била је активна чланица Женске парламентарне мреже, и учествовала је у миротворним пројектима и дијалозима проминентних жена из држава Западног Балкана.

Била је чланица чланица истраживачког тима Форума за етничке односе (Београд), 1994–1998. Чланица је Академске мреже за сарадњу у Југоисточној Европи која окупља партнерске научне институције и научнике из региона на реализацији пројеката демократизације И мултикултурализма (од 2021), као и Студијско-истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике, Института друштвених наука (од 2020).

Чланство у професионалним организацијама

  • Чланица Председништва Југословенског удружења за политичке науке (Београд), 1998–2000.

Стипендије, грантови

  • Студијски боравак у Великој Британији, Chevening Scholarship, на Универзитету у Лондону (School of Slavic and East-European Studies), 1997.
  • Студијски боравак у Сједињеним Америчким Државама (у оквиру програма USIA „Congressional Campaign and Governance“), 1998.

Педагошки рад

Предавач по позиву на едукативним семинарима и летњим школама за студентску популацију у организацији образовних институција, невладиних и међународних организација (Отворени универзитет у Суботици, Београдска отворена школа, ОЕБС и др.).

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content