Дејана Вукасовић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2007.

Председница Комисије за вредновање научноистраживачког рада истраживача ИДН-а

Публикације

Поља истраживања

Европске интеграције; Европа и идентитет; међународни односи

Садашња истраживања

Западни Балкан; идентитет ЕУ; теорија и анализа дискурса

Биографијa

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2007.

Дејана Вукасовић завршила је основне академске студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Магистарске студије, специјалистичке академске студије, као и докторске студије завршила је на Универзитету Нанси 2 (Универзитет у Лорени), Француска.

Радила је у Институту за политичке студије у Београду. Била је ангажована као гостујући предавач на мастер студијама на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, а од 2022. године, ангажована је као предавач на докторским студијама на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Радила је као сарадник у настави на Правном факултету Универзитета у Београду, у оквиру сарадње између Правног факултета Универзитета у Београду и Универзитета у Лорени. Радила је у Канцеларији Савезне владе за придруживање СРЈ Европској унији.

Објавила је пет научних монографија и више од седамдесет научних радова у домаћим и страним научним часописима и зборницима.

Чланство у професионалним организацијама

EISA – European International Studies Association

UACES – University Association for Contemporary European Studies 

Стипендије, грантови

 • Стипендија за развој научног подмлатка, Министарство за науку и технологију Републике Србије (1997)
 • Стипендија за развој научног подмлатка, Министарство за науку и технологију Републике Србије (1999)
 • Стипендија Владе Републике Француске за магистарске и специјалистичке академске студије на Université Nancy 2, Француска (1997–1998)
 • Стипендија Владе Републике Француске за докторске студије, на Faculté de droit, sciences économiques et gestion, Université de Lorraine, Француска (2001)

Педагошки рад

 • 2022. предавач, докторске студије, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду;
 • 2012–2020. гостујући предавач, мастер студије, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду;
 • 2004–2007. сарадник у настави, Правни факултет, Универзитет у Београду (постдипломске специјалистичке студије на француском језику у оквиру сарадње између Правног факултета и Université Nancy 2, (Université de Lorraine))

Најважније публикације:

 • Vukasović, D., & Stojadinović, M. (2023). On Pan-Slavism, Brotherhood, and Mythology: The Imagery of Contemporary Geopolitical Discourse in Serbia. In M. Suslov, M. Čejka & V. Đorđević (eds.), Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe (pp. 123–153). Cham: Palgrave Macmillan.
 • Vukasović, D., & Jaskułowski, K. (2019). L’Union européenne comme acteur des relations internationales et le rôle de la Pologne: une relation ambiguë. Annuaire français de relations internationales, 20, 473–491.
 • Vukasović, D. (2020). The EU actorness and the Western Balkans: Towards Permanent Liminality? In J. House & T. Kaniklidou (eds.), Europe in Discourse: Agendas of Reform (pp. 216–226). Nashua, New Hampshire: Hellenic-American University.
 • Vukasović, D. (2018). European Union and Otherness: The Case of Balkans. Sprawy Narodowosciowe, Seria nowa, 50, 1–12.
 • Vukčević, D. (2013). Evropska unija kao strateški akter. Teorija i praksa bezbednosne i odbrambene politike EU. Beograd: Institut za političke studije.
Унесите појам претраге
Skip to content