Даница Лазовић

Година стицања највишег степена стручне спреме

2020

Публикације

Поља истраживања

студије мира, међународни односи, мека моћ, идентитет, национализам, миграције, регион Западног Балкана, Република Турска

Биографија

Даница Лазовић рођена је у Београду 1996. године. Након завршеног школовања у Трећој београдској гимназији (билингвални програм наставе на српском и француском језику) 2014. године, уписала је основне академске студије међународне политике, модул Европске интеграције, на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Током основних студија, преко програма ЕРАСМУС+ боравила је на једносеместралној студентској размени на Слободном универзитету у Амстердаму, Холандија. 

Основне академске студије завршила је 2018, након чега је уписала мастер академске студије на студијском програму Политикологија – међународне студије, модул Међународна политика на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Мастер академске студије завршила је 2020. године, одбраном мастер тезе под насловом „Циљеви дипломатског трилатерализма Републике Турске на Западном Балкану током деценије 2009-2019“, чиме је стекла званје мастер политиколога за међународне послове. 

Докторске академске студије уписала је исте године на Факултету политичких наука на студијском програму Политикологија- међународне и европске студије. Од јуна 2023. запослена је на Институту друштвених наука као истраживач приправник. Говори француски и енглески језик.

Најважније публикације 

Lazović, D. (2021). Religion as a cohesive or divisive factor in the process of peacebuilding. The case study of Bosnia and Herzegovina. Journal for peace and justice studies, 30(1/2), 21-43. 

Лазовић, Д. (2023). Политика права на приватност и заштита података о личности на итнернету: Студија случаја Турске. Политичка ревија, 76(2), 219-236.  

Унесите појам претраге
Skip to content