Биљана Станковић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Доктор демографских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2016. (Ванбрачни фертилитет у Србији од половине XX века)
Магистар демографских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2003. (Демографски и социо-психолошки аспекти фертилитета адолесцената)
Дипломирани психолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 1985.

Интересовања:

  • адолесцентни фертилитет
  • репродуктивно здравље
  • ванбрачни фертилитет
  • суициди

Од 2006. године запослена је у Институту друштвених наука. Као аутор и коаутор објавила око четрдесет радова и учествовала на научним скуповима. Најчешће обрађиване теме су везане за демографске, социокултурне и психолошке аспекте адолесцентног фертилитета, ванбрачног фертилитета, суицидног понашања.

Изабране публикације:

  • „Consensual unions in Serbia: 2011 Census results”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke 148 (2014): 421–432.
  • „Самохране мајке и њихова мрежа подршке: Социодемографско истраживање ванбрачног родитељства у Србији“, Становништво 52, 1, (2014): 55–77.
  • „Трендови ванбрачних рађања у Србији у другој половини 20. и почетком 21. века у ширем европском контексту“, Становништво 48 (2010): 1–24. (коаутор са Гораном Пеневим).
  • „Социокултурни контекст суицидног понашања и неке релевантне чињенице о самоубиствима у Србији“, Социолошки преглед 43, 2 (2009): 155–184 (коаутор са Гораном Пеневим).
  • Фертилитет и репродуктивно здравље младих, Службени гласник, Београд, 2004.
Унесите појам претраге
Skip to content