Ања Жујовић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Мастер, 2022. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Публикације

Поља истраживања

Социокултурни чиниоци у области менталног здравља; психологија резилијентности; социјална инклузија; групна припадност и социјални идентитет

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер 2022, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду.

Основне студије психологије уписала је 2016. и дипломирала 2020. године. Исте године уписала је мастер студије психологије на Филозофском факултету у Новом Саду. Током студија два пута је била стипендисткиња Фонда за младе таленте Републике Србије, а 2022. године уписала је докторске студије психологије на истоименом факултету у Новом Саду.

Иза себе има вишегодишње искуство у области социјалне инклузије, ангажујући се у Удружењу грађана „Патрија“, са фокусом на оснажењу маргинализованих група са искуством психијатријске хоспитализације, сиромаштва, те стигматизације.

Тренутно је активни члан Друштва тумача и преводилаца за знаковни језик – Нови Сад, где је коауторка је пројеката „Слух није једини начин да чујемо потребе других“ (Градска управа за дечију и социјалну заштиту, Нови Сад) и „Људске потребе су гласне и у тишини“ (Градска управа за здравство, Нови Сад). У оквиру поменутог, бави се едукацијом опште популације о (суп)култури и језику заједнице Глувих и креирању приступачнијег окружења за глуве и наглуве особе.

Чланство у професионалним организацијама

Друштво психолога Србије

Стипендије, грантови

Стипендисткиња Фонда за младе таленте Доситеја Републике Србије

Педагошки рад

Едукација студената и професора о (суп)култури и језику заједнице глувих

Линкови ка мултимедији

Радио-телевизија Војводине

https://youtu.be/D13jHIKxXEY

 

Унесите појам претраге
Skip to content