О теоријским интерпретацијама и могућим последицама класификација феминистичких теорија

У оквиру циклуса предавања “Нови погледи, перспективе и истраживања теорије рода” Студијско истраживачка група за родну равноправност и јавне политике ИДН организовала је наставак предавања и академске дискусије на тему „Теоријске интерпретације и могуће последице класификација феминистичких теорија“ 30. марта 2022. године. Уводна излагања су имале проф. др Даша Духачек, Центар за женске студије у Београду, др Мирјана Докмановић, научна сарадница Института друштвених наука, и др Зорица Мршевић, научна саветница Института друштвених наука.

Проф. др Даша Духачек је поставила низ питања теоријског, али и политичког контекста настанка и успостављања легитимитета читавих области истраживања, па тако и феминистичких теорија.  На ово се настављају и питања опстанка, промена и ’поремећаја’ у дисциплини, која као теоријска и политичка релевантна, залазе и у идеолошка поља. Проф. Духачек  је такође истакла да је проблем са класификацијама теорија ако се третирају као аксиом који се не преиспитује.

Др Мирјана Докмановић је представила главне постулате феминистичког приступа економији који тежи редефинисању доминантне неолибералне економије путем укључивања родности и родног режима као аналитичких категорија. Овај приступ захтева да се у економску анализу и вредновање успешности економије укључе и неплаћени женски рад и старање у домаћинству, људско благостање и етички ставови не само у погледу родне равноправности, већ и у погледу равноправности нација и уклањања свих облика дискриминације.

Излагање др Зорице Мршевић је било посвећено феминистичкој јуриспруденцији и њеној улози као утицајној области феминистичке теорије која у великој мери променила савремена схватања и кретања у области правне теорије. Од ауторки су  поменуте најистакнутије, Мери Џо Фруг и Ен Филипс. Оне су се бавиле значајним питањима у овој области, као што су, између осталих,  политичко представљање жена, питања рода у односу на јавно и приватно, однос феминизма и демократије, однос жене према раду и телу, питања равноправности и антидискриминације и демаргинализација интерсекционалности расе и пола.

Учесници и учеснице овог онлајн догађаја дискутовали су о низу питања која су отворена уводним излагаима и нагласили потребу даљих истраживања о тим темама.

YouTube video

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content