Одржан међународни научни скуп „Религиозност и религијско образовање младих“

Истраживачи из Србије, региона и неких европских земаља су на Сребрном језеру 8. и 9. септембра у оквиру међународног социолошко-религиолошког скупа под називом “Religious Education and Religiosity of Young People” у организацији ИДН-а и Центра за емпиријска истраживања из Новог Сада, разматрали религијско образовање омладине и њихову религиозност.

Религиозност младих треба посматрати у контексту религијских промена у последњих тридесет година и објашњавати у оквирима две глобалне теорије савремене религијске ситуације у свету, у контексту теорије секуларизације и теорије десекуларизације. За Србију је интересантнија ова друга теорија која омогућава објашњење религијских промена становништва, а самим тим и омладинске популације у смеру десекуларизујућих тенденција са извесном стабилизацијом у последњих десетак година. Ова теорија омогућава посматрање истраживане појаве у еволутивном прилазу са сугестијом реверзибилности религијских ситуација за разлику од секуларизационе теорије која више истиче нереверзибилност у секуларизационим тенденцијама те губљења друштвеног значаја религије и религијских организација.

Религијског образовање младих разматрано је у контексту социјално-духовне ситуације сваке државе појединачно. Истраживачи су понаособ изнели историјат и искуства верског образовања у својим земљама. Истакнут је значај подагошког искуства предавача и његове способности да аутетнтично представи суштину конфесионалног догматског језгра религије. Било је и учесника који су износили став да је неспојива конфесионална веронаука са секуларним карактером државе и препоручивали неконфесионални карактер упознавања ученика са религијским традицијама у оквирима хуманистичих и друштвених дисциплина.

Поред учесника из домаћих научних институција, пре свега из Института друштвених наука из Београда, на скупу су учествовали и истраживачи из Црне Горе, Северне Македоније, Бугарске, Турске, са Малте, из Украјине и Русије.

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content