О улози религијских актера у постдејтонској Босни и Херцеговини

Будући да је сукоб у БиХ 1992–1995. године имао и религијске карактеристике, решење за суживот и мирну коегзистенцију не може бити нађено ако се у обзир не узме и деловање религијских актера, теза је Данице Лазовић у предавању „Улога религијских актера у процесу изградње мира у постдејтонској Босни и Херцеговини“.

Циљ предавања одржаног 24. новембра био је да се религијски моменат у друштвеном и политичком животу представи из другачије перспективе, те да се супротно устаљеној слици религијског као узрочника и саучесника у конфликтима, прикажу оне димензије религијског које у себи носе универзалне и дељене идеје о миру, коегзистенцији и поштовању.

Током предавања разматран је и однос друштвених група у БиХ према религији и религијским актерима, с посебним освртом на учешће тих актера у процесу изградње мира, на остварене резултате и препреке. Посебан део био је посвећен  објашњењу историјског и политичког контекста у коме се одвија процес изградње мира, а који је у случају Босне и Херцеговине веома специфичан.

Идентитети три конститутивна народа – Срба, Бошњака и Хрвата у знатној мери детерминисани су религијским компонентама, што сведочи о немогућности издвајања религије и религијске припадности тих народа из значајних друштвених и политичких процеса каква је и изградња мира. Такође, разматрани су и начини како се одвија религијско образовање у БиХ, с циљем идентификације садржаја који се налази у школским уџбеницима и дефинисања односа религијских заједница према Другоме.

На крају предавања, Даница Лазовић, истраживачица приправница Центра за политиколошка истраживања и јавно мњење указала је на то да процес изградње мира у БиХ из религијске перспективе, веома значајан не само за простор БиХ већ и за државе у окружењу, те самим тим и за Републику Србију, будући да успешност вођења овог процеса може утицати на стабилност и безбедност читавог западнобалканског региона. Додатни значај истраживања огледа се у чињеници да је улога религије у секуларним друштвима неретко пренебрегнута и занемарена, без обзира на њен очигледни утицај на конфликте и велике трансформишуће потенцијале које религија може имати у процесу стабилизације постконфликтних мултиетничких друштава.

Предавање Данице Лазовић део је циклуса представљања новопридошлих колегиница и колега у ИДН.

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content