Неочекивано позитиван утицај корупције на економски раст

Предавање Васкa Келићa „Процена утицаја перципиране корупције на економски раст у Србији применом АРДЛ-ЕЦМ модела“ било је посвећено утицају корупције и других одабраних релевантних варијабли на економски раст у Србији у периоду 1998–2022.

Зарад процене поменутог утицаја, примењен је ауторегресиони модел дистрибуираних доцњи (АРДЛ) и на његовим параметрима изведен модел корекције случајне грешке (ЕЦМ).

Осим варијабле за корупцију, засноване на вредностима индекса перцепције корупције (ЦПИ), креираног од организације Transparency International, у модел су укључене и следеће варијабле: различите доцње БДП-а по глави становника, бруто инвестиције у фиксни капитал, удео јавних издатака у БДП-у, као и различити модалитети варијабли којима се апроксимира људски капитал, попут јавних издатака за образовање, упросеченог резултата ПИСА тестирања, просечног броја година школовања и сл.

Супротно очекивањима, добијени резултати у одређеним спецификацијама модела показују статистички значајан позитиван утицај корупције на економски раст у Србији, што сугерише постојање одређених механизама описаних у хипотези о ,,подмазивању точкова” раста.

Током дискусије указано је да у развијеним земљама, ниска стопа корупције може имати позитиван утицај на привредни раст земље, док, с друге стране, изражена стопа корупције успорава привредни раст. На крају предавања, констатовано је да корупција свакако лоше утиче на привредни развој земље.

Предавање Васка Келића, истраживача приправника Центра за економска истраживања, део је циклуса истраживања новопридошлих колегиница и колега у ИДН.

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content