Милица Јоковић Пантелић


Научна сарадница


e-mail: 
mjokovic@idn.org.rs
milicajokovic1@gmail.com


 • Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, докторске академске студије културологије: Студије културе и медија (2013–2018);
 • Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, мастер академске студије политикологије: Политичка аналитика и менаџмент у политици (2012–2013);
 • Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, основне академске студије (2008–2012);

Интересовања:

 • Политичка антропологија
 • Политичка култура
 • Мултикултурализам

Биографија:

Милица Јоковић рођена је у Београду, 3. октобра 1989. године. Уписала је Факултет политичких наука школске 2008/2009. године, а завршила га у септембру 2012. године са просечном оценом 9,51. На основим студијама добила је стипендију Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од 2011. до 2013. године. Мастер студије политикологије – Политичка аналитика и менаџмент у политици уписала је школске 2012/2013. године. Испите је положила са просечном оценом 10 и одбранила мастер рада под називом „Политичка моћ и системска корупција“ са оценом 10 у септембру 2013. године. На мастер студијама добила је стипендију за најбоље студенте града Београда. Похађала је специјалистички програм иновације знања – програм сталног усавршавања Антикоруптивне вештине на Факултету политичких наука у летњем семестру 2013. године. Као један од најбољих полазника специјалистичког програма добила је стипендију и стажирање у трајању од три месеца у Агенцији за борбу против корупције у зимском семестру школске 2013/2014. године. Милица Јоковић уписала је докторске студије културологије – Студије културе и медија 2013. године. На конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 2014. годину добила је стипендију која се додељује најбољим студентима докторских студија универзитета у Србији. На основу стипендије укључена је у пројекат Факултета политичких наука Универзитета у Београду, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, под називом „Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту“. Докторску дисертацију под називом „Утицај традиције на формирање коруптивног обрасца понашања у Србији – антрополошко-културолошки и политиколошки приступ“ одбранила је у септембру 2018. године са оценом 10.

Радно искуство:

 • Научна сарадница Центра за политиколошка истраживања и јавно мњење, Институт друштвених наука, Београд (2021– );
 • Асистенткиња за ужу научну област Политиколошко – социолошке студије, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду (2017–2020);
 • Сарадница у настави на предметима: Социологија, Медијска етика, Политичка антропологија, Политичка моћ, Морал и политика, и Институције и корупција, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду (2012–2017);

Изабране публикације:

 • Милица Јоковић, „Типологије корупције“, Српска политичка мисао, Vol. 62, бр. 4, 2018, стр. 267–284.
 • Милица Јоковић, „Интереси и корупција“, Социолошки преглед, Vol. LI, No. 3, 2017, стр. 457–476.
 • Милица С. Јоковић, „Употреба демократије и државе у популистичке и тоталитарне сврхе савремених властодржаца“, Српска политичка мисао, Год. XXII, Vol. 48, бр. 2, 2015, стр. 71–89.
 • Milica Joković, „Kultura i granice – globalizacija i getoizacija“, u: Veselin Vukotić i dr. (ur.), Globalizacija i kultura, Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd, 2015, str. 281–287.
 • Čedomir Čupić, Milica Joković, „Političar i politički identitet“, u: prof. dr Vesna Knežević-Predić (ur.), Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015, str. 11–23.

Назад на страну Управа