Религиозност и религијско образовање младих

Тема осмог међународног годишњег научног скупа на Сребрном језеру 8. и 9. септембра 2023. године биће „Религиозност и религијско образовање младих“. Скуп организују Институт друштвених наука (Форум за религијска питања и Центар за социолошка и антрополошка истраживања) и Центар за емпиријска истраживања религије из Новог Сада.

Већ више од двадесет година у Републици Србији организује се конфесионална веронаука седам традиционалних верских заједница у основним и средњим школама. За протекле две деценије организације конфесионалне верске наставе стекло се позамашно искуство, али су се самим тим кристалисала и многа питања око позитивних и негативних аспеката читавог пројекта.

Циљ скупа није само проблематизовање искуства верске наставе у Србији него је у фокусу и регионални контекст: између осталог, како је ово питање решено код суседа Србије, шта показују њихова социолошко-психолошка искуствена истраживања, како одређени вид организације упознавања са религијом и вером утиче на општу религиозност, да ли се повећава или смањује црквеност становништва, како упознавање ученика са религијом и црквама утиче на мњење младих људи о другим животно важним питањима везаних за морал, идентитет, колективне идентификације, екологију, политичка питања и преференције, нове технологије, репродуктивне праксе?

Превиђено је да истраживачи из Србије и региона излажу у оквиру следећих тематских целина:

  1. Шта показују емпиријска истраживања о религиозности и везаности за религију и цркву становништва, одређених социјалних група, посебно младих и студената и какви се закључци могу извести о тенденцијама у религиозности људи на поменутим просторима;
  2. Каква је ситуација са религијским образовањем у земљама региона и Европе у социолошком и политичком контексту различитих средина? Каква је правна регулатива у Србији, земљама региона и другим европским земљама?
  3. Шта показују статистички подаци и истраживања о опредељењу ученика за веронауку у основним и средњим школама, какви су ефекти и задовољство наставом;
  4. Каква је организација и методика наставе веронауке, које су промене у наставном плану, уџбеницима, наставном кадру, постоје ли алтернативне могућности за религијско образовање преко других друштвених дисциплина (социологија религије, историја религија, етика итд.);
  5. Какав је друштвени контекст религијског образовања и однос различитих друштвених институција и друштвених актера према религијском образовању младих (политичке организације, цивилно друштво, породица).

Датотеке

Књига сажетака

Преузмите ПДФ

Програм скупа

Преузмите ПДФ

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content