Мaрко Јовановић


Истраживач сарадник


e-mail: 
marko.slavko.jovanovic@gmail.com


2015 – уписане докторске академске студије, Факултет за иранологију Универзитета Шахид Бахешти у Техерану 

2014 – уписане докторске академске студије, Филолошки факултет Универзитета у Београду (модул: Култура) 

2017 – мастер академске студије, Факултет политичких наука Универзитета у Београду (модул: Међународна политика) 2014 – мастер академске студије, Филолошки факултет Универзитета у Београду 

2013 – основне студије, Филолошки факултет Универзитета у Београду (Група за арапски језик, књижевност и културу)


Интересовања:

 • Оријенталистика 
 • Иранологија 
 • Блиски исток 
 • Ислам 
 • Муслиманске мањине 

Биографија:

МАРКО ЈОВАНОВИЋ (Београд, 1991). Основне академске студије уписао је 2009. године на Филолошком факултету (Група за арапски језик, књижевност и културу) Универзитета у Београду. Након окончаних основних студија на истом Факултету 2013. године уписао је и мастер академске студије. Докторске академске студије на матичном факултету почиње 2014. године. Истовремено са докторским студијама похађа и мастер студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (модул: Међународна политика) које је окончао 2017. године. Такође, 2015. уписао је и докторске академске студије на Факултету за иранологију на Универзитету Шахид Бахешти у Техерану. 

Захваљујући резултатима оствареним током студија Министарство омладине и спорта Владе Републике Србије му је доделило стипендију Фонда за младе таленте за 2012/13 и 2013/14 школску годину. Од 2015. године био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја на пројекту Инстута друштвених наука „Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ“ (ИИИ 47010). Од октобра 2018. године је запослен у Институту друштвених наука као истраживач-приправник. 

Његова интересовања обухватају разне области оријенталистике, блискоисточних и исламолошких студија. Са научним прилозима учествовао је на десетак научних скупова у земљи и иностранству на угледним универзизтетима и институтима укључујући Универзитет Кембриџ, Универзитет у Чикагу, Универзитет у Единбургу и Универзитет у Јеревану. Његови радови су објављивани на српском, енглеском и персијском језику.


Чланство у професионалним организацијама:

 • MESA – The Middle East Studies Association 
 • BRISMES – The British Society for Middle Eastern Studies 
 • BRAIS – The British Association for Islamic Studies
 • MELCom International – The European Association of Middle East Librarians 
 • CIBCE – Centre for Iran, the Balkans and Central European Studies 

Изабране публикације:

 • „Jovanović, M. (2016). Uyghur Separatism: A Fight for Cultural or Religious Identity? In A. Kovács & K. Šomodiová (Eds.), Minorities and Majorities in the Middle East and Asia (pp. 60-72). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická Fakulta. 
 • Safari, S., & Jovanović, M. (2017). در کتابخانه معرفی نسخه خطی فارسیمرکزی دانشگاه بلگراد. In N. Iranzadeh, I. Panov, & A. Pourmohammad (Eds.), بین المللی برگزیده همایش هایمقالهمرکزی اروپای و بالکان در فارسی خطّینسخ (pp. 171-190). Tehran: Allameh Tabataba’i University. 
 • Jovanović, M. (2018). Demokratske ideje i vrednosti multikulturalizma u Demokratskoj Republici Azerbejdžan (1918–1920). U L. Madžidova (ur.), Multikulturalizam: Iskustvo Azerbejdžana (str. 57-69). Beograd: Azerbejdžanski kulturni centar.

Назад на страну Истраживачи