Љубомир Христић


Виши научни сарадник


e-mail: 
ljhristic@idn.org.rs
ljubahristic@yahoo.com


Доктор етнологије и антропологије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2011.

Магистар етнологије и антропологије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2006.

Дипломирани етнолог и антрополог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2004.


Интересовања:

  • Културна политика и политичка култура
  • Антрополошке теорије
  • Друштвене теорије

Биографија:

Рођен у Београду. Основну школу – American international school, завршио у Западној Африци (Того). Средњу школу у Енглеској – St. Bedes, Upper Dicker, East Sussex. Дипломирао по убрзаној процедури после две године студија (другу, трећу и четврту годину студија сам завршио у школској 2003./2004.) са просеком 9.81 на Одељењу етнологије и антропологије као студент генерације Филозофског факултета. Магистарски рад из области Културне антропологије одбранио 2006. године (просек на магистарским студијама 10). Докторску тезу о културној конструкцији граница одбранио 27.01.2011. на Филозофском факултету у Београду (просек на докторским студијама 10). Сарађивао сам у настави на предметима Увод у етнологију и антропологију, Антропологија фолклора и Историја српске етнологије на Одељењу етнологије и антропологије на Филозофском факултету у Београду од 2004. до 2010. године. Учествовао на бројним конференцијама из области друштвених и хуманистичких наука. Објавио сам 6  монографија и радове у референтним домаћим и међународним публикацијама из друштвено-хуманистичких дисциплина. Од 2006. стипендиста Министарства науке и заштите животне средине – Сектор за развој младог научног кадра, a од 04.2010. сам запослен у Институту друштвених наука у Београду.


Назад на страну Управа