ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА на основу члана 62. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“ број 49/19), члана 16. Статута Института друштвених наука и Одлуке Управног одбора Института друштвених наука донете на седници одржаној 4. новембра 2022. године оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I Установа у којој се попуњава раднo местo:

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, 11000 Београд, Краљице Наталије 45

II Радно место којe се попуњава:
Радно место: директор Института друштвених наука

Број извршилаца: 1

Унесите појам претраге
Skip to content