Конкурси

 

КОНКУРС ЈЕ ИСТЕКАО

Датум објаве: 15.11.2022.
Датум истека рока за пријављивање: 30.11.2022.

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА на основу члана 62. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“ број 49/19), члана 16. Статута Института друштвених наука и Одлуке Управног одбора Института друштвених наука донете на седници одржаној 4. новембра 2022. године оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I Установа у којој се попуњава раднo местo:

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, 11000 Београд, Краљице Наталије 45

II Радно место којe се попуњава:
Радно место: директор Института друштвених наука

Број извршилаца: 1


КОНКУРС ЈЕ ИСТЕКАО

Датум објаве: 07.03.2022.
Датум истека рока за пријављивање: 15.03.2022.

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА на основу Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018) оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I Установа у којој се попуњава раднo местo:

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, 11000 Београд, Краљице Наталије 45

II Радно место којe се попуњава:
Радно место: административни службеник

Број извршилаца: 1


КОНКУРС ЈЕ ИСТЕКАО

Датум објаве: 24.03.2021.
Датум истека рока за пријављивање: 09.04.2021.

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА на основу Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018) оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I Установа у којој се попуњава раднo местo:

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, 11000 Београд, Краљице Наталије 45

II Радно место којe се попуњава:
Радно место: финансијски службеник

Број извршилаца: 1