Конкурс Министарства науке за суфинансирање активности у 2024.

Министарство науке, технолошког развоја и иновација у 2024. години суфинансира следеће програмске активности:

  1. Учешће истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству;
  2. Боравак истраживача из иностранства у Србији по позиву;
  3. Завршне израде и одбране докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства;
  4. Постдокторско усавршавање истраживача;
  5. Објављивање научних часописа;
  6. Објављивање монографија;
  7. Одржавање научних скупова у Србији;
  8. Колективне чланарине у међународним научним удружењима/организацијама.

Рок за подношење пријава по тачкама 5, 6, 7 и 8 је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 1. мартом 2024, а до краја прве половине 2024. године објавиће се други јавни позив за програмску активност издавања монографија.

Рок за подношење пријаве за програмску активност по тачки 4 је 60 дана од дана објављивања, закључно са 1. април 2024. године.

Конкурс по овом позиву за програмске активности под тачкама 1, 2 и 3 отворен је током целе године.

Обрасци одговарајућих захтева, критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива налазе се на веб-сајту Министарства www.nitra.gov.rs

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на Јавни позив за …. (назив програмске активности за чије суфинансирање се подноси захтев)”.

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content