Јелена Ђурић


Научна сарадница


e-mail: 
jdjuric@idn.org.rs
jelena.el@gmail.com


Образовање:

Докторирала филозофску антропологију 2010., године на Интердисциплинарној катедри за Антропологију Филозофскоg факултетa Универзитета у Београду са темом „Глобални ипроцеси и преображај идентитета: антрополошки аспекти“ (ментор: проф др Милан Вукомановић).

Магистрирала филозофску антропологију 2006., године на Интердисциплинарној катедри за Антропологију Филозофскоg факултетa Универзитета у Београду  са темом „Промене и вредности и друштвене промене (с освртом на распад југословенског друштва)“ (ментор: проф др Загорка Голубовић)

Дипломирала филозофију 1989., године на Филозофском факултету Универзитета у Београду са темом „Неки филозофски проблеми савремене науке“ (ментор: проф. др Станиша Новаковић).


Библиографија


Области научног интересовањa:

  • Филозофска и социокултурна антропологија, аксиологија (првенствено у контексту глобалних промена и преображаја идентитета)
  • Епистемологија, филозофија науке (посебно епистемолошке улоге парадигматских погледа на свет)

Чланство у професионалним организацијама:

  • Српско филозофско друштво

Нaјважније публикације:

  • (2021) “О монументима испред парламента”/ “About Monuments Infront of Parliament” (ur./eds) N. Daković, K. Radulović, Lj. Rogač Mijatović, Трансмедијално приповедање и дигитално мапирање: историја, сећање, идентитет / Transmedia Storytelling and Digital Mapping: History, Memory Identity, Београд, Факултет драмских уметности, стр. 169 – 185
  • (2021) “The modern age and a sense of presence”  Тхеориа, Београд, 2021 64(2):69-78
  • (2020) “Људска природа и контекст напретка”, часопис Хрватског филозофског друштва, Филозофска истраживања 158, Вол. 40 Но 2, 2020: 215-231
  • (2016) “Колективни идентитет у Србији данас”, Српска политичка мисао, 2016 (3): 31-50)
  • (2012) Глобални процеси и преображај идентитета, Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију, Албатрос плус.

Назад на страну Управа