Зборници 2017–

XENOPHOBIA IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM

Приредили

Belgrade, Institute of social sciences, 2019

TRADITIONAL AND NON TRADITIONAL RELIGIOSITY A THEMATIC COLLECTION OF PAPERS OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE

TRADITIONAL AND NON-TRADITIONAL RELIGIOSITY (A THEMATIC COLLECTION OF PAPERS OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE)

Приредили

Мирко Благојевић , Драган Тодоровић

Belgrade, Institute of Social Sciences Požarevac, Department of Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of Braničevo, 2019

DUG I NERAZVOJ

ДУГ И (НЕ)РАЗВОЈ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2019.

MULTICULTURALISM IN PUBLIC POLICIES

MULTICULTURALISM IN PUBLIC POLICIES

priredili

Горан Башић , Mitja Žagar, Siniša Tatalović

Belgrade, Institute of Social Sciences, Academic Network for Cooperation in South East Europe Ljubljana, Institute for Ethnic Studies Zagreb, Center for International and Security Studies of Faculty of Political Sciences, 2018

MULTICULTURALISM IN PUBLIC POLICIES

MULTICULTURALISM IN PUBLIC POLICIES

Приредили

Горан Башић , Митја Жагар, Синиша Таталовић

Belgrade, Institute of Social Sciences, Academic Network for Cooperation in South East Europe Ljubljana, Institute for Ethnic Studies Zagreb, Center for International and Security Studies of Faculty of Political Sciences, 2018

PREDUZETNISTVO VS. RENTIJERSTVO

ПРЕДУЗЕТНИШТВО ВС. РЕНТИЈЕРСТВО

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2018.

ANDRIJA KRESIC U SVOM I NASEM VREMENU

АНДРИЈА КРЕШИЋ У СВОМ И НАШЕМ ВРЕМЕНУ

Приредио

Божидар Јакшић

Београд, Институт друштвених наука, 2018.

KA BOLJOJ DEMOGRAFSKOJ BUDUCNOSTI SRBIJE

КА БОЉОЈ ДЕМОГРАФСКОЈ БУДУЋНОСТИ СРБИЈЕ

Приредили

Мирјана Рашевић , Владимир С. Костић, Славица Ђукић Дејановић

Београд, Српска академија наука и уметности, Институт друштвених наука, 2018.

KA EVROPSKOM DRUSTVU OGRANICENJA I PERSPEKTIVE

КА ЕВРОПСКОМ ДРУШТВУ: ОГРАНИЧЕЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2018. 


SAVREMENE MIGRACIJE I DRUSTVENI RAZVOJ INTERDISCIPLINARNA PERSPEKTIVA

САВРЕМЕНЕ МИГРАЦИЈЕ И ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ПЕРСПЕКТИВА

Приредили

, Слободан Мрђа

Београд, Српско социолошко друштво, Институт друштвених наука, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, 2018.

SOCIOLOSKI PREGLED BR. 1 1938

СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД: БР. 1/1938

Приређивачи и уредници

Јовица Тркуља, Урош Шуваковић

Београд, Српско социолошко друштво, Институт друштвених наука, 2018.

GLOBALIZACIJA I IZOLACIONIZAM

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИЗОЛАЦИОНИЗАМ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2017.

INDIVIDUALIZAM

ИНДИВИДУАЛИЗАМ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2017. 

POPULIZAM

ПОПУЛИЗАМ

Приредио

Београд, Институт друштвених наука, 2017.

GRADjANI SRBIJE I POPULIZAM JAVNO MNJENJE SRBIJE 2017

ГРАЂАНИ СРБИЈЕ И ПОПУЛИЗАМ: ЈАВНО МЊЕЊЕ СРБИЈЕ 2017

Приредио

Београд, Институт друштвених наука, 2017.

UKALUPLJIVANJE ILI PREKORACENJE GRANICA DRUSTVENE NAUKE U SAVREMENOM DOBU

„УКАЛУПЉИВАЊЕ” ИЛИ ПРЕКОРАЧЕЊЕ ГРАНИЦА:  ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ У САВРЕМЕНОМ ДОБУ  

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2017.

RELIGIJA U SAVREMENOM DRUSTVU

РЕЛИГИЈА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА РЕЛИГИЈА И ЦРКВА У ДУХОВНИМ И СОЦИО-ПОЛИТИЧКИМ ПРОМЕНАМА САВРЕМЕНОГ СВЕТА (2017; ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ)

Приредио

Београд,  Институт друштвених наука, 2017.


RELIGION IN CONTEMPORARY SOCIETY

RELIGION IN CONTEMPORARY SOCIETY. INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING ALMANAC: SREBRNO JEZERO, MAY 19 AND 20 OF 2017

Приредили

Мирко Благојевић , Златко Матић

Belgrade, Institute of Social Sciences Pozarevac, Department of Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of Branicevo, 2017

SVET I SRBIJA IZAZOVI I ISKUSENJA

СВЕТ И СРБИЈА – ИЗАЗОВИ И ИСКУШЕЊА

Приредила

Београд, Институт друштвених наука, 2017.

OBEZBEDjIVANJE ZDRAVSTVENE ZASTITE OSOBAMA SA MENTALNIM SMETNJAMA U SKLADU SA LJUDSKO PRAVNIM STANDARDIMA

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОСОБАМА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА У СКЛАДУ СА ЉУДСКО-ПРАВНИМ СТАНДАРДИМА

Приредили

Марта Сјеничић , Милан Марковић

Београд, Институт друштвених наука, Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије – СУПРАМ, 2017.

Унесите појам претраге
Skip to content