Зборници

STANJE I PERSPEKTIVE MULTIKULTURALIZMA U SRBIJI I DRZAVAMA REGIONA

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ MУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА У СРБИЈИ И ДРЖАВАМА РЕГИОНА 

Приредили

Горан Башић , Војислав Становчић

Београд, Српска академија наука и уметности, Институт друштвених наука, 2016. 

SEOBE I RAZVOJ

СЕОБЕ И РАЗВОЈ

Приредили

Београд: Институт друштвених наука, 2016.

DRUSTVENI I PRAVNI POLOZAJ OSOBA SA RETKIM BOLESTIMA I NJIHOVIH PORODICA U SRBIJI

ДРУШТВЕНИ И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА РЕТКИМ БОЛЕСТИМА И ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА У СРБИЈИ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије – СУПРАМ, 2016.


VEROVANJE I ILI ZNANJE

ВЕРОВАЊЕ И/ИЛИ ЗНАЊЕ 

Приредили

Београд, Институт друштврних наука, 2016.

NAUCNI SKUP TRANZICIJA I RAZVOJ

НАУЧНИ СКУП ТРАНЗИЦИЈА И РАЗВОЈ: (1989-2015)

Подгорица, Универзитет Доња Горица Београд, Институт друштвених наука, 2015.

GLOBALIZACIJA I KULTURA

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2015.

SVET I SRBIJA IZAZOVI RAZVOJA I INTEGRACIJA

СВЕТ И СРБИЈА – ИЗАЗОВИ РАЗВОЈА И ИНТЕГРАЦИЈА

Приредила

Београд, Институт друштвених наука, 2015.


RECNIK BOZANSTAVA I MITSKIH LICNOSTI SVETA

РЕЧНИК БОЖАНСТАВА И МИТСКИХ ЛИЧНОСТИ СВЕТА

Приредили

Александар Бошковић , Милан Вукоманивић, Зоран Јовановић

Београд, Службени гласник, Институт друштвених наука, 2015.

ANTILIBERALIZAM I EKONOMIJA

(АНТИ)ЛИБЕРАЛИЗАМ И ЕКОНОМИЈА

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, 2014


TRANSNATIONAL NETWORKS TRANSNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND THE ROLE OF THE STATE THE CASES OF SERBIA AND ALBANIA

TRANSNATIONAL NETWORKS, TRANSNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND THE ROLE OF THE STATE : THE CASES OF SERBIA AND ALBANIA

Приредила

Tања Павлов

Belgrade, Group 484, Institute of social sciences, 2014.

LJUDSKA PRAVA I VREDNOSTI U BIOMEDICINI ASPEKT ODLUCIVANJA U ZDRAVSTVU

ЉУДСКА ПРАВА И ВРЕДНОСТИ У БИОМЕДИЦИНИ: АСПЕКТ ОДЛУЧИВАЊА У ЗДРАВСТВУ

Приредила

Београд, Институт друштвених наука, 2014.

OBRAZOVANJE I RAZVOJ

ОБРАЗОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2013.

SVET I SRBIJA DIMENZIJE RAZVOJA I INTEGRACIJA

СВЕТ И СРБИЈА: ДИМЕНЗИЈЕ РАЗВОЈА И ИНТЕГРАЦИЈА

Приредила

Београд, Институт друштвених наука, 2013.

STANOVNISTVO I RAZVOJ

СТАНОВНИШТВО И РАЗВОЈ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2012.

POMERACEMO GRANICE

ПОМЕРАЋЕМО ГРАНИЦЕ

Приредили

Мирјана Рашевић , Милан М. Марковић

Београд, Институт друштвених наука, 2012.

BALKAN I EU

БАЛКАН И ЕУ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2011.

SRBIJA I SVET RAZVOJ I INTEGRACIJE

СРБИЈА И СВЕТ – РАЗВОЈ И ИНТЕГРАЦИЈЕ

Приредила

Београд, Институт друштвених наука, 2011.

GRADjANI I GRADjANKE SRBIJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOST JAVNO MNENJE SRBIJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ СРБИЈЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ: ЈАВНО МНЕЊЕ СРБИЈЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

Београд, Институт друштвених наука, Управа за родну равноправност Министарства рада и социјалне политике Републике Србије, 2011.

KRIZA I RAZVOJ

КРИЗА И РАЗВОЈ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2010.

PACIJENTOVA PRAVA U SISTEMU ZDRAVSTVA

ПАЦИЈЕНТОВА ПРАВА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВА: СРБИЈА И ЕВРОПСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Приредила

Београд, Институт друштвених наука, 2010.

Унесите појам претраге
Skip to content