Монографије

NAUKA I ISTINA ZAPOSTAVLJENE PERSPEKTIVE FILOZOFIJE NAUKE

НАУКА И ИСТИНА: ЗАПОСТАВЉЕНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ НАУКЕ

Београд, Институт друштвених наука, Крагујевац, Центар слободарских делатности, 2014.


ETIKA ZAPADNIH MEDIJA ANTISRPSKA PROPAGANDA I HUMANITARNA INTERVENCIJA

ЕТИКА ЗАПАДНИХ МЕДИЈА : АНТИСРПСКА ПРОПАГАНДА И „ХУМАНИТАРНА“ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Сремски Карловци, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Београд, Институт друштвених наука, 2014 .

RODNA NERAVNOPRAVNOST U SRBIJI DEMOGRAFSKO GLEDISTE

РОДНА НЕРАВНОПРАВНОСТ У СРБИЈИ – ДЕМОГРАФСКО ГЛЕДИШТЕ

Београд, Институт друштвених наука, 2014.


NEJEDNAKOSTI NEZAPOSLENOST I KRIZA

НЕЈЕДНАКОСТИ, НЕЗАПОСЛЕНОСТ И КРИЗА

Београд, Институт друштвених наука, 2013.


PACIJENT KAO OSTECENI U GRADjANSKOM PRAVU I NJEGOVA SUKRIVICA

ПАЦИЈЕНТ КАО ОШТЕЋЕНИ У ГРАЂАНСКОМ ПРАВУ И ЊЕГОВА СУКРИВИЦА

Београд, Институт друштвених наука, 2013.


WESTERN MEDIA ETHICS ANTI SERB PROPAGANDA AND HUMANITARIAN INTERVENTION

WESTERN MEDIA ETHICS: ANTI-SERB PROPAGANDA AND “HUMANITARIAN” INTERVENTION

Сремски Карловци, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића Београд, Институте оф Социал Сциенцес, 2012

ETICKI I PRAVNI POLOZAJ LJUDI KAO SUBJEKATA BIOMEDICINSKIH ISTRAZIVANJA I KLINICKIH OGLEDA

ЕТИЧКИ И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЉУДИ КАО СУБЈЕКАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ ИСТРАЖИВАЊА И КЛИНИЧКИХ ОГЛЕДА

Београд, Институт друштвених наука, 2012.


KA DEMOKRATSKOM DRUSTVU RODNA RAVNOPRAVNOST

КА ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ – РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

Београд, Институт друштвених наука, 2011.

GLOBALNE PROMENE LOKALNE INTERPRETACIJE

ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ – ЛОКАЛНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ: ИДЕНТИТЕТ МЛАДИХ У РИЗИЧНОМ ДРУШТВУ

Београд, Институт друштвених наука, 2011.


SOCIJALNI KAPITAL OD AKADEMSKIH RASPRAVA DO JAVNE POLITIKE

СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ: ОД АКАДЕМСКИХ РАСПРАВА ДО ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Београд, Институт друштвених наука, 2011.


EKONOMSKA I POLITICKA PARTICIPACIJA ZENA U SRBIJI U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA

ЕКОНОМСКА И ПОЛИТИЧКА ПАРТИЦИПАЦИЈА ЖЕНА У СРБИЈИ У КОНТЕКСТУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Лилијана Чичкарић , Марија Колин

Београд, Институт друштвених наука, 2010.

DEMOGRAFSKA BUDUCNOST SRBIJE

ДЕМОГРАФСКА БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ: ИМИГРАЦИЈА КАО ИЗВЕСНОСТ?

Београд, Службени гласник, Институт друштвених наука, 2010.


DEMOKRATIJA NA ZALASKU AUTORITARNO TOTALITARNA PRETNJA

ДЕМОКРАТИЈА НА ЗАЛАСКУ: АУТОРИТАРНО-ТОТАЛИТАРНА ПРЕТЊА

Зоран Видојевић

Београд, Службени гласник, Институт друштвених наука, 2010.


ETIKA ZAPADNIH MEDIJA ANTISRPSKA PROPAGANDA DEVEDESETIH GODINA XX VEKA

ЕТИКА ЗАПАДНИХ МЕДИЈА: АНТИСРПСКА ПРОПАГАНДА ДЕВЕДЕСЕТИХ ГОДИНА XX ВЕКА

Нови Сад, Сремски Карловци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Београд, Институт друштвених наука, 2009.


POLITICAL CULTURE OF VOTERS IN SERBIA

POLITICAL CULTURE OF VOTERS IN SERBIA

Зоран Павловић , Драгомир Пантић

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2009

VREDNOSTI SAMOIZRAZAVANJA U SRBIJI

ВРЕДНОСТИ САМОИЗРАЖАВАЊА У СРБИЈИ: У ПОТРАЗИ ЗА ДЕМОКРАТСКОМ ПОЛИТИЧКОМ КУЛТУРОМ

Београд, Институт друштвених наука, 2009.


KA DEMOKRATSKOM DRUSTVU ISTOPOLNE PORODICE

КА ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ – ИСТОПОЛНЕ ПОРОДИЦЕ

Бојан Мршевић, Бојана Балон

Београд, Институт друштвених наука, 2009.

DEZINTEGRACIJA RADNICKE KLASE DRUGE JUGOSLAVIJE

(ДЕЗ)ИНТЕГРАЦИЈА РАДНИЧКЕ КЛАСЕ ДРУГЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Београд, Институт друштвених наука, 2008.


EPOHA S ONE STRANE LEVICE I DESNICE

ЕПОХА С ОНЕ СТРАНЕ ЛЕВИЦЕ И ДЕСНИЦЕ: О ЛЕВИЦИ, ДЕСНИЦИ И ЦЕНТРУ У ПОЛИТИЧКОМ ПОЉУ ЕВРОПЕ, О ГРАЂАНСКОМ И АНТИГРАЂАНСКОМ СХВАТАЊУ ПОЛИТИКЕ, О ПОСТИДЕОЛОШКОЈ ПОЛИТИЦИ У 21. ВЕКУ

Београд, Службени гласник, Институт друштвених наука, 2008.


FARMACEUTSKO PRAVO

ФАРМАЦЕУТСКО ПРАВО: ПРАВО О ЛЕКОВИМА И ШТЕТЕ ОД ЛЕКОВА

Београд, Институт друштвених наука, Номос, 2008.


Унесите појам претраге
Skip to content