Монографије

O PARADOKSU PROGRESA

О ПАРАДОКСУ ПРОГРЕСА

Београд, Институт друштвених наука, 2018.

KNJIGE S POSVETOM U LICNOJ BIBLIOTECI PROF. DR SVETOZARA STOJANOVICA

КЊИГЕ С ПОСВЕТОМ У ЛИЧНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРОФ. ДР СВЕТОЗАРА СТОЈАНОВИЋА

Катарина Карамијалковић

Крагујевац, Универзитетска библиотека Београд, Институт друштвених наука, Албатрос плус, 2018.

POLICIES AND PRACTICE OF POLITICAL CULTURE THEORY AND SUSTAINABILTY

POLICIES AND PRACTICE OF POLITICAL CULTURE: THEORY AND SUSTAINABILTY

Belgrade,  Institute of social sciences, 2017

POLICY RESPONSES TO THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS IN THE CEE SEE REGION

POLICY RESPONSES TO THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS IN THE CEE/SEE REGION

Belgrade, Čigoja štampa, Institute of Social Sciences, 2017

UTICAJ NEOLIBERALIZMA NA EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA

УТИЦАЈ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА НА ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА ПРАВА 

Београд, Чигоја штампа, Институт друштвених наука, 2017.

TRANSRODNO LICE PRAVDE

ТРАНСРОДНО ЛИЦЕ ПРАВДЕ

Београд, Институт друштвених наука, 2017.


SOLUS SIVE COMMUNIS. KANTOVA AKTUELNOST PITANJE UTEMELjENJA ZNANJA I APORIJA PROSVECIVANJA

SOLUS SIVE COMMUNIS. КАНТОВА АКТУЕЛНОСТ, ПИТАЊЕ УТЕМЕЉЕЊА ЗНАЊА И АПОРИЈА ПРОСВЕЋИВАЊА

Сремски Карловци, Каирос, 2017.

RADNICKI STRAJKOVI I TRANZICIJA U SRBIJI

РАДНИЧКИ ШТРАЈКОВИ И ТРАНЗИЦИЈА У СРБИЈИ ОД 1990. ДО 2015. ГОДИНЕ

Београд, Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Europe, Институт друштвених наука, 2017.


ZENE I POLITIKA IZ RODNE PERSPEKTIVE

ЖЕНЕ И ПОЛИТИКА ИЗ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Београд, Институт друштвених наука, 2016.

POLITICKA MEHANIKA I VESTINA DRZAVNISTVA

ПОЛИТИЧКА МЕХАНИКА И ВЕШТИНА ДРЖАВНИШТВА

Београд, Институт друштвених наука и Архипелаг, 2016.

DRZAVNISTVO MODERNOG DOBA

ДРЖАВНИШТВО МОДЕРНОГ ДОБА

Београд, Архипелаг, Институт друштвених наука, 2016.

PRAVDA I JEDNAKOST

ПРАВДА И ЈЕДНАКОСТ

Подгорица, Универзитет Доња Горица Београд, Институт друштвених наука, 2015.

VITALNOST RELIGIJE U DESEKULARIZOVANOM DRUSTVU DESEKULARIZACIJA SRPSKOG I RUSKOG DRUSTVA

ВИТАЛНОСТ РЕЛИГИЈЕ У (ДЕ)СЕКУЛАРИЗОВАНОМ ДРУШТВУ: (ДЕСЕКУЛАРИЗАЦИЈА СРПСКОГ И РУСКОГ ДРУШТВА)

Београд, Институт друштвених наука, 2015.


IZMEDjU BEZDANA I NEBA

ИЗМЕЂУ БЕЗДАНА И НЕБА: КРИТИКА ДЕКАРТОВОГ ПРОГРАМА 
РАЦИОЦЕНТРИЧНОГ УТЕМЕЉЕЊА КАО ХЕРМЕНЕУТИКА НОВОВЕКОВНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

Београд, Институт друштвених наука Сремски Карловци, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2015.

PRAVO NA JAVNO OKUPLJANJE U SRBIJI

ПРАВО НА ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ У СРБИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Београд, Институт друштвених наука, 2015.


SRPSKI IDENTITET U CRNOJ GORI

СРПСКИ ИДЕНТИТЕТ У ЦРНОЈ ГОРИ

Београд, Институт друштвених наука, 2015.


NASILJE I MI DOMACE NASILJE U REPUBLICI SRPSKOJ

НАСИЉЕ И МИ – ДОМАЋЕ НАСИЉЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Београд, Институт друштвених наука, 2014.


NASILJE I MI KA DRUSTVU BEZ NASILJA

НАСИЉЕ И МИ – КА ДРУШТВУ БЕЗ НАСИЉА

Београд, Институт друштвених наука, 2014.


FILOZOFIJA RADA I UPRAVLJANJA U JAPANU

ФИЛОЗОФИЈА РАДА И УПРАВЉАЊА У ЈАПАНУ

Београд, Институт друштвених наука, 2014.


ANTROPOLOSKE PERSPEKTIVE

АНТРОПОЛОШКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Александар Бошковић

Београд, Институт друштвених наука, 2014.


Унесите појам претраге
Skip to content