Ивана Арсић


Научна сарадница


e-mail: 
iarsic@idn.org.rs


Доктор културологије, Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, 2017. 

Мастер класични филолог, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 2013. 

Дипломирани класични филолог, Универзитет у Београду, Филозофски факултет. 2012.


Интересовања:

  • Коегзистенција у мултикултурализму и мултиконфесионализму
  • Акултурација
  • Религијска бирократија и институције

Биографија:

Ивана Арсић је основне (2012) и мастер студије (2013) завршила на Одељењу за класичне науке на Филозофском факултету у Београду. Докторску дисертицију је одбранила 2017. са највишом оценом на департману Ciències de`l Antiguitat i de`l Edat Mitjana (Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona) тако стекавши звање доктора културологије. Од октобра 2018. запослена je као истраживач приправник на Институту друштвених наука у Београду. 

Рад Иване Арсић се базира на појавама, процесима и идејама које су утицале на формирање одређених културних и религијских модела у прожимањима култура Шпаније. Са становишта садржине, обухвата теме попут: религиозни менталитет, религиозни бирократски апарат и институције, акултурацију и декултурацију, појам коегзистенције у мултикултурализму и мултиконфесионализму, као и социокултурне појаве на територији данашње Шпаније. Са становништа метода, Арсићева се бави филолошком критиком прворазредних историјских извора на латинском и романским језицима, попут шпанског, каталонског и италијанског језика, као и њиховом историјском критиком. Учествовала је на међународним и националним научним конференцијама и скуповима где је презентовала свој рад који је истовремено и објављивала како у научним часописима у Србији, тако и у иностранству.


Изабране публикације:

  • Arsić I., 2018: “Episcopal Legacy in Inquisitorial Processes in the Work of Pere Miquel Carbonell i Soler: 1488-1505 Barcelona”, Богословље, 2018, vol. 2. ISSN (штампано издање): 0006-5714; ISSN (интернет издање): 2650-4945, pp. 186-202. 
  • Arsić I., 2016: “The 14th Century Inquisitional Administrative Documents in Pere Miquel Carbonell`s Manuscript”, Medievalia, Universitat Autònoma de Barcelona: Institut d’Estudis Medievals, Vol. 19, 2, ISSN: 2014-8410, pp. 255-261.

Назад на страну Управа