Ирена Ристић


Стручнa саветница


e-mail: 
iristic@idn.org.rs


Библиографија


Интересовања:

  • Идеологија политичих елита у Србији 
  • Процеси стварања држава/нација
  • Национализам

Биографија:

Бавим се настанком држава и нација у новој и савременој историји на простору бивше Југославије. Методолошки се при томе служим историјском антропологијом и теоријом Стајна Рокана која почива на мултидисциплинарном приступу. У свом магистарском раду сам се компаративно бавила албанском мањином у Србији, и српском мањином у Хрватској, како историјски, тако и начином на који је њихов статус коначно решен. У докторској дисертацији је у средишту било питање у којој мери и са којим мотивима су политичке елите Србије биле окренуте ка Русији одн. Западу, пре свега Аустро-Угарској.

Друге области истраживања су узроци распада Југославије, као и динамика која је из тог распада проистекла и утицала на процес демократизације и европских интеграција новонасталих држава. 

Учешће у руковођењу међународних истраживачких пројеката ”Democracy in Unstable Social Spaces: Serbia” (2010-2011) као и ”Impact of International Criminal Tribunals on Media, Political Discourse and Institutional Reforms” (2013-2018). 

Полугодишњи боравци као гостујући истраживач у бечком Institut für die Wissenschaften vom Menschen (2007/8) као и у Институту за Источну и Југоисточну Европу (IOS) у Регенсбургу/Немачка.

Завршила Дипломатску академију Министарства иностраних послова Србије (2004/5.год).


Изабране публикације:

  • Strutture, attori, dinamiche (La fine della Jugoslavia: tempo di bilanci) in: Passato e presente, 2013/90.
  • Constrained Democracy: The Consolidation of Democracy in Yugoslav Successor States? in: Southeastern Europe, Volume 36, Issue 3, Fall 2012, p. 373-397, ISSN: 0094-4467. (with Florian Bieber)
  • Guest editor of Südosteuropa: Defragmenting Yugoslavia, Jg.59 (2011), Heft 3,ISSN: 0722-480x. Rapprochement as a Paradigm Shift: Does the Wheel Come Full Circle in Former Yugoslavia? in: Südosteuropa, Jg. 59 (2011), Heft 3, p.286-300. ISSN: 0722-480X.
  • Das politische System Serbiens, in: Ismayr, Wolfgang (Ed.), Die politischen Systeme Osteuropas, Wiesbaden, 2010, pp. 897-941.

Назад на страну Истраживачи