Идентитет и ментално здравље у контексту субјективног благостања

У предавању „Аспекти идентитета и ментално здравље – улога психолошких потреба и културе“, Милица Љеваја, истраживачица приправница Центра за политиколошка истраживања и јавно мњење, изложила је тетрапртитни модел сопства и његову вредност у разумевању односа аспеката идентитета и менталног здравља.

Приликом одређивања идентитета указано је на његове различите аспекте: људи испољавају јединствене карактеристике, обављају различите друштвене улоге, успостављају односе са другим људима и групама. Управо та разноликост у придавању важности различитим аспектима идентитета огледа се у такозваним оријентацијама идентитета.

Аспекти идентитета имају важну улогу у разумевању и психолошког и субјективног благостања људи. Према тетрапартитном моделу сопства постоје четири такве оријентације: лични, јавни, релациони и колективни идентитет. Лични идентитет претпоставља приватни доживљај себе, сопствене вредности и уверења, као и личне циљеве, осећања, мисли. Релациони идентитет претпоставља успостављање односа са другим људима, док колективни идентитет указује на припадност, односно чланство у некој групи. На крају, јавни идентитет претпоставља популарност, репутацију, односно утисак који остављамо на друге људе.

Током предавања истакнуто је да тетрапартитни модел не говори о процени задовољења потреба везаних за идентитете. С тим у вези, истакнуто је да поједини аутори односе аспеката идентитета и благостања објашњавају задовољењем или фрустрацијом базичних психолошких потреба. На крају предавања указано је на могућност да идентитет доприноси менталном здрављу преко задовољења базичних психолошких потреба, као и да је за ту релацију, такође, важна усклађеност наших личних карактеристика са карактеристикама данашње културе.

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content