Virtual exhibition – Demographic challenges of Serbia

Виртуелна изложба Центра за демографска истраживања Института друштвених наука

Добродошли на виртуелну изложбу Демографски изазови Србије у оквиру обележавања 65 година од оснивања Института друштвених наука. Имате прилику да погледате прилоге о различитим популационим феноменима, као што су фертилитет, морталитет, миграције и социоекономске карактеристике становништва, укључујући и демографске прогнозе. Прилози су директан резултат рада сарадника Центра за демографска истраживања ИДН. Заједничка карактеристика свих прилога је промена. Приказане су најважније демографске промене у претходне три деценије у Србији и њихове последице.

Програмски одбор: Мирјана Рашевић, Владимир Никитовић, Марко Гаљак
Реализација прилога: Марко Гаљак

Enter a search term

Skip to content