Monographs 2021


PREDRAG MILIDRAG

OPAŽANJE I ČULNA SPOZNAJA KOD TOME AKVINSKOG

Beograd, Institut društvenih nauka, 2021
ISBN 978-86-7093-247-0


MARIJANA MAKSIMOVIĆ

TRŽIŠNA EKONOMIJA I POSLOVNA KULTURA: NEMAČKA I JAPAN

Beograd, Institut društvenih nauka, 2021
ISBN 978-86-7093-246-3MARTA  SJENIČIĆ

PRAVNI I ORGANIZACIONI OKVIR ZA OSNIVANJE SLUŽBI ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI

Beograd, Institut društvenih nauka, 2021
ISBN 978-86-7093-240-1