Монографије 2014.


АНКИЦА ШОБОТ

РОДНА НЕРАВНОПРАВНОСТ У СРБИЈИ – ДЕМОГРАФСКО ГЛЕДИШТЕ

Београд, Институт друштвених наука, 2014 
ISBN 978-86-7093-151-0


СЛОБОДАН ВУКОВИЋ

ЕТИКА ЗАПАДНИХ МЕДИЈА : АНТИСРПСКА ПРОПАГАНДА И „ХУМАНИТАРНА“ ИНТЕРВЕНЦИЈА

2. проширено и допуњено издање 

Сремски Карловци, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Београд, Институт друштвених наука, 2014 
ISBN 978-86-7543-287-6


МИЛАН БРДАР

НАУКА И ИСТИНА: ЗАПОСТАВЉЕНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ НАУКЕ

Београд, Институт друштвених наука, Крагујевац, Центар слободарских делатности, 2014
ISBN 978-86-7093-146-6


ALEKSANDAR BOŠKOVIĆ

ANTROPOLOŠKE PERSPEKTIVE

Beograd, Institut društvenih nauka, 2014
ISBN 978-86-7093-150-3


MARIJANA MAKSIMOVIĆ

FILOZOFIJA RADA I UPRAVLJANJA U JAPANU

Beograd, Institut društvenih nauka, 2014
ISBN 978-86-7093-148-0


ZORICA MRŠEVIĆ

NASILJE I MI – KA DRUŠTVU BEZ NASILJA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2014
ISBN 978-86-7093-4


ZORICA MRŠEVIĆ

NASILJE I MI – DOMAĆE NASILJE U REPUBLICI SRPSKOJ

Beograd, Institut društvenih nauka, 2014
ISBN 978-86-7093-156-5


LJUBOMIR HRISTIĆ

POLITICS OF CULTURE AND THE MODERNITY: SOCIETY AND CHANGE

Beograd, Institut društvenih nauka, 2014
ISBN 978-86-7093-154-1