Marko Mandić


Research Assistant


e-mail: 
mmandic@idn.org.rs
mandic1612@gmail.com


PhD student, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 2019.

MA in International Affairs, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 2019.

BA in International Affairs, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 2018.


Areas of interest:

  • International Relations
  • International Security
  • Foreign policy

Biography:

Марко Мандић рођен је у Београду 1995. године. Након завршене Четврте гимназије у Београду (друштвено-језички смер), 2014. године уписује основне академске студије међународне политике на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На модулу Европске интеграције дипломирао је 2018. године, са просечном оценом 9,50. Исте године уписује мастер академске међународне студије на модулу Међународна безбедност. Звање мастер политиколога за међународне послове са просечном оценом 9,75 стекао је одбраном мастер рада под називом „Амерички интервенционизам у време администрација председника Роналда Регана: студија случаја, Никарагва“  у септембру 2019. године. Од октобра исте године студент је докторских академских међународних и европских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

Током досадашњег школовања истакао се у организацији и раду на различитим научним семинарима и конференцијама. Почетком 2019. године постао је део волонтерског тима за организацију међународне научне конференције под покровитељством Удружења за међународне студије (енг. International Studies Association – ISA), која је по први пут одржана у Београду. У октобру исте године узео је учешће на академском догађају Београдског безбедносног форума (енг. Belgrade Security Forum), у оквиру сесије посвећене научној методологији истраживања.

Од децембра 2019. године запослен је у Институту друштвених наука.


Membership:

  • International Studies Association (ISA)

Back to page Centre for politicological research and public opinion