Edited Volumes 2010


MEĐUETNIČKI ODNOSI U FUNKCIJI POMIRENJA

Urednici Jelena Jablanov Maksimović, Aleksandar Bošković

Beograd, Fondacija Konrad Adenauer, Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, 2010
ISBN 978-86-86661-44-9


PACIJENTOVA PRAVA U SISTEMU ZDRAVSTVA: 
SRBIJA I EVROPSKE PERSPEKTIVE

Priredila Hajrija Mujović-Zornić

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za pravna istraživanja, 2010
ISBN 978-86-7093-134-3


KRIZA I RAZVOJ

Uređivački odbor Veselin Vukotić, Slobodan Maksimović, Vladimir Goati, Danilo Šuković, Veljko Radovanović

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2010
ISBN 978-86-7093-133-6