Економски контекст туризма

Досадашња истраживања и анализе иностране и домаће литературе, посебно статистике о броју долазака, ноћења, остварених прихода и обима капитала који се обрће на светском туристичком тржишту, указују на потребу озбиљнијег и обухватнијег мултидисциплинарног и интердисциплинарног истраживања и дефинисања улоге и значаја туризма у ширим економским и друштвеним развојним процесима, оценио је Славољуб Вујовић у предавању „Туризам у светлу економије“

Сходно томе, предавање је било посвећено односу туризма и економије, односно ширини економије у односу на туризам, али и међусобну повезаност. Управо због значаја односа и међузависности туризма и економије, овим предавањем се настоје подстаћи нова мултидисциплинарна и интердисциплинарна истраживања развоја теоријске основе туризма као посебне научне дисциплине „туризмологије“, затим, основе за развој критичких приступа изучавању повезаности других делатности са туризмом, распростирање нових приступа, концепата, мрежа и модела који могу бити развијени и примењени у изучавању туризма, те промоцији нових истраживања.

Такође, током предавања указано је да се туризам, када је реч о секторима привреде, смешта у услужни (терцијарни) сектор привреде, док се преко анализе директних и индиректних, посебно мултипликативних ефеката, туризам може довести у везу са свим секторима и делатностима привреде.

Током дискусије, а на основу претходних истраживања, наглашено је да је степен развоја туризма у једној земљи у директној корелацији са степеном образовања. Истакнуто је да земље које имају висок степен образованих грађана остварују високе приходе од туризма. Као пример добре праксе наведене су Шпанија, Италија, Француска и Аустрија. На крају предавања закључено је да компаративна анализа може бити корисна и сврсисходна у планирању даљег развоја домаћег туризма.

Предавање је део циклуса предавања новопридошлих колегиница и колега у ИДН.

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content