Дејан Масликовић


Научни сарадник


e-mail:
dmaslikovic@idn.org.rs
maslikovicd@gmail.com


Образовање:

 • Доктор инклузије и информационе и комуникационе технологије, 2016. Мултидисциплинарне студије Универзитета у Београд
 • Магистар културологије, 2010. Међународне постдипломске студије  Универзитет уметности у Београду
 • Дипломирани ликовни уметник-вајар,  1999, Факултет ликовне уметности, Београд

Области научног интересовањa:

 • Инклузија
 • Положај особа са инвалидитетом
 • Култура, културно наслеђе
 • Јавна управа

Биографија:

Дејан Масликовић ангажован је на пословима реформе система државне управе у области културе, уметности, инклузије и употребе информационе и комуникационе технологије-дигитлане трансформације. До сада је био ангажован на руководећим позицијама: помоћник министра за културу, помоћник управника Српске академије наука и уметности, кабинет председника САНУ, Први ПР менаџер у историји САНУ, шеф Кабинета Министарства културе. Свој научни рад конципира тако да има пуну примену у пракси, реформским и стратешким иницијативама нарочито у побољшању положаја особа са инвалидитетом. Објављује радове у водећим међународним часописима из области положаја особа са инвалидитетом и културе. Ангажован у више тела државне администрације на пословима имплементације инклузије као и на међународим пројектима.


Нaјважније публикације:

 • Djordje M. Kadijevich, Dejan Masliković, Bojan M. Tomić, Familiarity with State Regulations regarding Access to Information for Persons with Disabilities in Serbia, International Journal of Disability, Development and Education (2020). DOI: 10.1080/1034912X.2020.1802646  IF = 1.543 (2020); Education, Special (33/44))
 • Krstic, N., Maslikovic, D. (2019). Pain Points of Cultural Institutions in Search Visibility: The Case of Serbia. Library Hi Tech, 37(3), 496-512. DOI:10.1108/LHT-12-2017-0264; IF = 1,256 (2018); Information Science & Library Science
 • Ognjanovic, Z., Marinkovic, B., Šegan-Radonjic, M., Maslikovic, D. (2019). Cultural Heritage Digitization in Serbia: Standards, Policies, and Case Studies. Sustainability, 11(14), 3788. DOI:10.3390/su11143788; IF = 2,592 (2018); Environmental Sciences, Environmental Studies, Green & Sustainable Science & Technology
 • Масликовић, Д., Крстић, Н. (2017). Унапређење квалитета живота особа с инвалидитетом коришћењем дигиталне технологије. Зборник Матице Српске за друштвене науке, 163(3), 539–552. DOI: 10.2298/ZMSDN1763539M; ISSN: 0352-5732; УДК: 364-056.26:004
 • Масликовић, Д., Томић, М.Б. (2015). Приступачност археолошких локалитета особама са инвалидитетом. Старинар Српског археолошког друштва, 65, 221–227. DOI: 10.2298/STA1565221M; УДК: 364-787.52-056.26 902.2(497.11); ISSN: 0350-024

Назад на страну Управа