„Чајанка“ са Иреном Ристић (ФДУ): О односу левице и уметности

У предавању, које је у свом поднаслову однос левице и уметности описао као рат заљубљених, редовна професорка на Факултету драмских уметности у Београду, Ирена Ристић, најпре се осврнула на различита схватања савремене уметничкие праксе, од тога да је уметност аполитична, преко разумевања да је естетски одређена и политичка, па све до става да уметност стоји изван или изнад политике и сама по себи представља независан простор разумевања.

То се рефлектује и у ставовима уметника, од којих неки свој рад сматрају (не)политичким чином, други да њихово уметничко деловање мора бити не само политички већ пре свега друштвено авангардан чин, док трећи држе да је улога уметности да (политичку) стварност учини немогућом.

С друге стране, историјски гледано,  политичка левица је према уметности увек гајила извесну критичност сматрајући је буржоаском тековином, док се у новије време критички осврће пре свега на улогу уметника и месту уметничког дела/деловања у капиталистичком систему производње. За политичку левицу, како је истакла Ристић, процеси изоштравања (класних) конфликата и друштвених анатагонизама неодвојиви су део сваког друштвеног деловања, па тако и уметности.

На основу примера 2007. основаног културног центра Магацина у улици Краљевића Марка у Београду, који служи као слободан простор за колективни рад и ангажованост, како уметничку тако и друштвену, у предавању је показано на који начин принципи политичке левице и уметности могу не само да су комплементарни већ и да се међусобно допуњују.

Ипак, за Ирену Ристић и левица и уметност једна од друге могу још доста тога да науче: левица од уметности како се залагати за практиковање једнакости у раду и како се одупирати групном конформизму и хијерархизацији, док, с друге стране, уметници и уметнички колективи захваљујући принципима левице и револуционара могу препознати значај сталног преиспитивања сопственог положаја у капиталистичком систему као и значај критичке анализе (пре)расподеле ресурса и улоге уметника у томе.

Предавање је одржано 28. септембра у Институту друштвених наука, у оквиру циклуса Регионалне чајанке „Левица“ који се организује у сарадњи с Академском мрежом за сарадњу у Југоисточној Европи.

YouTube video

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content