„Чајанка“ са Иреном Фикет: Делиберативна пракса као одговор на кризу демократије

Након узлета у последњој деценији 20. века, демократија у новом миленијуму, како у стабилним тако и у оним мање стабилним системима, почиње да улази у период кризе. Друштвене и економске неједнакости најкасније са почетком економске кризе 2008. почињу драматично да расту, институтције да слабе, а поверење грађана у демократију да опада. Док се политичка десница у том процесу превасходно окренула популизму и критици демократије, на левици је, као један од могућих одговора, почела да се развија идеја делиберативне демократије.

У уводном делу излагања, Ирена Фикет, виша научна сарадница на Институту за филозофију и друштвену теорију у Београду, говорила је о почецима теоријске идеје о делиберативној демократији, која се развила као одговор на опадајуће поверење у демократију, и повећање структурних неједнакости као и неједнаких односа моћи. Последица тога била је и све већа политичка апатија међу грађанима. Циљ делиберативне демократије се састоји пре свега у томе да се грађанима врати поверење у сопствену политичку компетентност, као и да се они врате у политички живот.

У централном делу предавања је било речи о фазама развоја делиберативних модела демократије, од теорије делиберације и почетака рационалне размене аргумената у јавној сфери, преко осмишљавања и стварања институција делиберативне демократије (прво на локалном, па на националном и наднационалном нивоу), све до стварања простора и укључивања грађана у процес доношења политичких одлука. Посебан осврт је дат на главне критике институција делиберативне демократије. С једне стране се њихова улога од стране власти често редукује на саветодавну, док са друге стране постоји опасност да делиберативне институције због недовољне дистанце постају инструмент којим се подржавају ставови власти. Коначно, трећа врста критике је усмерена ка доминацији хегемонијских ставова, који спречава или бар отежава продор мањинских мишљења унутар делиберативних институција.

Предавање је одржано 2. новембра у Институту друштвених наука, у оквиру циклуса Регионалне чајанке „Левица“ који се организује у сарадњи с Академском мрежом за сарадњу у Југоисточној Европи.

YouTube video

 

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content