Бојан Тодосијевић


Научни саветник


e-mail: 
bojan.todosijevic@gmail.com
btodosijevic@idn.org.rs


Библиографија


2005, Докторат (PhD), Централно-европски универзитет Будимпешта, Мађарска. 

1998, Мастер (МА) на програму Студије национализма, Централно-европски универзитет Будимпешта, Мађарска

1995, Мастер (МА) из социологије, заједнички програм Централно-европског универзитета, Праг, Чешка Република, и Универзитета Ланкастер, В. Британија

1991, Дипломирани психолог, Оделење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија, Југославија


Интересовања:

  • политичка психологија
  • политичко понашање и ставови
  • квантитативне методе истраживања

Биографија:

Истраживања др Бојана Тодосијевића фокусирана су на разумевање друштвених и политичких ставова и политичког понашања. У својим радовима се бавио проблемима структуре идеологије, и улогом идеолопшких оријентација као медијатора везе између психолошких диспозиција и политичких ставова. Такође се бави истраживањем националистичких ставова, политичке толеранције, те популистичке идеологије. У новијим радовима у центру пажње Бојанових радова је изборно понашање грађана Србије, посебно фактори који утичу на изборну излазност и на изборног опредењивање. Његове радове карактерише компаративни приступ, тј. упоредно анализирање података из различитих земаља. Експерт је у области статистичке анализе података и методологије истраживања јавног мнења.

Сарађује или је сарађивао на више међународних научних пројеката, укључујући пројекте  The Comparative Study of Electoral Systems, и The True European Voter. Радове је објављивао у водећим домаћим и међународним часописима, као што су Психологија, European Journal of Political Research, Political Psychology, International Political Science Review

Бојан је водио више курсева на неколико различитих установа. На Одсеку за психологију Универзитета у Новом Саду, током 2008. године је предавао предмете Социјална психологија и Политичка психологија. На Програму за студије национализма (ЦЕУ, Будимпешта), држао је курс под називом Nationalism, national identity, national feeling, у својству гостујућег предавача. На Универзитету Twente, самостално или у сарадњи са колегама држао је курсеве из методологије научног истраживања, и на тему истраживања јавног мнења. Раније је био запослен на Универзитету Тwенте у Холандији и на Институту за друштвена истраживања Универзитета Мичиген, Ан Арбор. 
https://www.researchgate.net/profile/Bojan_Todosijevic


Нaјважније публикације:

  • Fortin-Rittberger, J., Howell, D., Quinlan, S., & Todosijević, B. (2016, in press). Supplementing Cross-National Survey Data with Contextual Data. In C. Wolf, D. Joye, T. W. Smith & Yang-chih Fu (eds.), The SAGE Handbook of Survey Methodology (pp. 668-677). London: SAGE.
  • Todosijević, B. (2013). Serbia. In Sten Berglund, Joakim Ekman, Kevin Deegan-Krause and Terje Knutsen (eds.), The Handbook of Political Change in Eastern Europe, Third Edition. Cheltenham: Edward Elgar. 
  • Todosijević, B. (2013). Socijalni, psihološki i ideološki koreni nacionalističkih stavova u Srbiji. Psihologija, Vol. 46, No. 3, pp. 279-297. 
  • Todosijević, B. & Enyedi, Zs. (2003). Structure vs. culture again: Corporatism and the ‘new politics’ in 16 Western European countries. European Journal of Political Research, 42, 629-642.

Назад на страну Управа