Састанак Конзорцијума за управљање развојем емпиријских истраживања у друштвеним наукама

У оквиру SAIGE пројекта одржан је састанак руководиоца и сарадника више института и факултета који спроводе емпиријска истраживања. У раду дводневног састанка учествовали су и представници Министарства науке, Кабинета Председнице Владе Републике Србије, директор пројекта SAIGE, али не и представници Фонда за науку. Закључци са састанка су усмерени на развој одрживе инфраструктуре за развој емпирије у друштвеним наукама и хитно превазилажење проблема у вези са финансирањем 11 Рунде Европског друштвеног истраживања (European Social Survey).