Конзорцијум за управљање развојем емпиријских истраживања у друштвеним наукама

Институт друштвених наука у оквиру SAIGE пројекта организује дводневни састанак на којем ће бити речи о успостављању Конзорцијума за управљењем емпиријским истраживањима у друштвеним наукама. У раду састанка учествују представници Министарства науке, Фонда за науку, Владе Републике Србије, декани филозофских факултета у Београду, Новом Саду и Нишу, истраживачи из института који спроводе и организују емпиријска истраживања.

Програм скупа