Предавањe „Материјална и социјална депривација старијих у Србији“

Централна тема предавања „Материјална и социјална депривација старијих у Србији“ Иване Пољак била је рањивост старије популације у Србији. Током предавања одржаног 22. фебруара 2023. презентовани су резултати истраживања добијени применом и анализом индикатора материјалне и социјалне депривације, као и стопе изразите материјалне и социјалне депривације.

Наведени индикатори дефинисани су и усвојени током 2021. године, као концепти који угроженост становништва сагледавају помоћу немонетарних показатеља, усмерених на исходе. У том контексту, најпре је дефинисано да се одређена особа сматра материјално и социјално депривираном уколико не може да приушти најмање пет од 13 понуђених ставки, а изразито материјално и социјално депривираном уколико себи не може да приушти најмање седам од 13 понуђених ставки.

На крају предавања констатовано је да је у Србији изражена материјална и социјална депривијација старијих, посебно апострофирајући да материјална и социјална депривација расте са годинама старости, да постоји повезаност између материјалне и социјалне депривације и монетарног сиромаштва, да су старије жене угроженије од мушкараца и да су једночлана домаћинства угроженија од вишечланих домаћинстава.

Предавање Иване Пољак, истраживачице приправнице Центра за демографска истраживања, одржано је у  оквиру циклуса предавања новопридошлих колегиница и колега у ИДН.