Истраживање и анкета: Живот након пандемије коронавируса?

Понашање људи кључан је фактор који обликује ток пандемије, директно утичући на вероватноћу ширења и инфекција. Из тог разлога разумевање како припадници различитих социодемографских група опажају ризике и последично усвајају превентивне облике понашања јесте кључно за подизање свести међу грађанима.

На основу методологије Светске здравствене организације, Институт друштвених наука спроводи истраживање о ставовима и понашању у вези с пандемијом КОВИД-19 у општој популацији у три таласа.

Главни циљ је праћење варијабли које су кључне за понашање које утиче на ширење вируса, укључујући опажање ризика, сазнања, поверење у институције, афекте, бригу, поверење и коришћење извора информисања, намере о вакцинацији итд.

Планирано је да по таласу буде анкетирано 1.500 испитаника, онлајн и помоћу телефонских анкета.

Линк ка анкети: https://tinyurl.com/yc595zvs