Одржано предавање ”Родни приступ пеналној правди”

У оквиру циклуса предавања “Нови погледи, перспективе и истраживања теорије рода” Студијско истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике Институтa друштвених наука у Београду, проф. др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета Универзитета у Нишу, одржала је онлајн предавање на тему ”Родни приступ пеналној правди” 10. новембра 2021. године.

У свом предавању проф. др Костић је представила резултате свог истраживања о карактеристикама криминалитета жена. Основно истраживачко питање проф. др Костић којим се руководила у њеном истраживању односило се на неопходност интегрисања родне равноправности и родне перспективе у правосудни систем, као и начин којим правосудни систем може да унапређује родну равноправност и интегрише родну перспективу. Резултати истраживања су показали да је криминалитет жена, када оне врше имовинска и економска кривична дела, у највећем броју случајева тесно повезан са њиховим тешким економским положајем. Изложене су карактеристике криминалитета жена које су повезане са њиховим ниским образовним и социјалним статусом који им умањује способности и реалне могућности за тражење легалних излаза из економске, социјалне или породичне ситуације у којој се налазе. Оне углавном врше имовинска и економска кривична дела, али и убиства због дуготрајног злостављања од члана породице. Посебно је упућена молба слушоцима/слушатељкама да обрате пажњу на родну перспективу у процесуирању извршилаца/извршитељки кажњивих радњи, осуђеница, као и на родни приступ безбедности.

Проф. др Костић је истакла значај примене ресторативне правде у смислу њене нормиране основаности кроз алтернативне санкције, као и значај цене коштања таквог поступања у односу на класичан ретрибутивни поступак. Објашњен је сам значај мисли Нилса Кристија, као утемељивача ресторативног процеса на тлу Европе и могућности њене примене у затвору или другој институцији за извршење кривичних санкција. Своје излагање редавачица је илустровала примерима из праксе из суђења женама убицама и истакла значај процеса ресоцијализације остарелих жена убица насилних мужева. Предавачица је указала на тежину патријархалности положаја жена садашњих/бивших осуђеница/криминалки којима је друштвена стигма тежа у односу на мушкарце.

Предавање је пратило двадесетак слушатеља/слушатељки, а бројна питања која су поставили основ су будућих истраживања.