СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ

IV Округли сто

04. новембар 2021. од 10,00 – 18,00 h велика сала ИДН, први спрат, Краљице Наталије 45, Београд

Истраживачи Центра за правна истраживања Института друштвених наука у Београду у сарадњи са Адвокатском комором Војводине организују четврти традиционални округли сто о питањима одговорности у праву Србије, под називом – “Србија и реформисање института одговорности”.

Скуп је посвећен најновијим истраживачким резултатима и акуелним питањима које намеће пракса, нарочито имајући у виду функционисање правосуђа и механизама правне заштите у претходном периоду Ковид-19 кризе. Идеја је да се са научне стране истакну домети права о одговорности. Да ли пратимо савремене трендове упоредног и европског права и у којој мери постоји усклађеност прописа у делу судске и друге правне праксе, а који су проблеми ? Наиме, стање праксе увек изнова тражи сагледавање особених правних института, уједначавање и потребу отклањања исказаних слабости.

Скуп је отворен за учеснике у дискусији и госте. Одржавање скупа део је програмских активности Института друштвених наука. Рок за пријаву учешћа са темом: најкасније до 15. септембра 2021. Рок за доставу сажетка: најкасније до 01. октобра 2021.

Контакт мејлoви: office@idn.org.rs / hmujovic@idn.org.rs